TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmenka

25.6. 2019, 18:15 |  Tomáš Skalický

Predstavuje obchodovateľný cenný papier, z ktorého vyplýva záväzok konkrétnych osôb zaplatiť majiteľovi zmenky jej nominálnu hodnotu v určenom čase.

Právnu úpravu zmenky nám poskytuje zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

Podstatné náležitosti vlastnej zmenky, sú zakotvené v § 75 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, ide teda o:

- označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;

- bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;

- údaj zročnosti;

- údaj miesta, kde sa má platiť;

- meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

- dátum a miesto vystavenia zmenky;

- podpis vystaviteľa.

Podstatné náležitosti cudzej zmenky sú zakotvené v § 1 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, ide teda o:

- označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;

- bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu;

- meno toho, kto má platiť (zmenečníka);

- údaj sročnosti;

- údaj miesta, kde sa má platiť;

- meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

- dátum a miesto vystavenia zmenky

- podpis vystaviteľa.

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi zmeniek, ktoré sa členia nasledovne:

a) podľa spôsobu vzniku záväzku

- obchodné zmenky

- finančné zmenky

b) podľa toho kto zaplatí záväzok vyplývajúci zo zmenky

- vlastné zmenky

- cudzie zmenky

c) podľa doby splatnosti

- krátkodobé zmenky – splatnosť do jedného roka od dátumu vystavenia

- dlhodobé zmenky – splatnosť viac ako rok po dátume vystavenia

d) podľa termínu splatnosti

- Vistazmenky

- Termínované vistazmenky

- Dennézmenky

- Datozmenky

Blankozmenka – ide o dlžnícky cenný papier, ktorý má zákonom predpísanú formu, predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky (čiže dlžníka) zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky (čiže veriteľovi), pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené (napr. dlžná suma). Zmenka sa stáva platnou až po doplnení chýbajúcich zákonom predpísaných náležitostí v zmysle vopred dohodnutého postupu. Typickým príkladom využitia blankozmenky v praxi je pri poskytovaní úverov, kde v prípade, ak dlžník nespláca dlh, banka doplní aktuálnu dlžnú sumu do blankozmenky a tá sa stáva plnohodnotnou zmenkou, na základe ktorej sa môže domáhať zaplatenia dlžnej sumy na súde. 

Najtypickejším spôsobom zániku zmenkového záväzku je zaplatenie zmenky. Okrem tohto spôsobu, môže zmenkový záväzok zaniknúť aj nasledovnými spôsobmi:

- zloženie zmenkovej sumy do úschovy súdu

- premlčaním zmenečného záväzku alebo uplynutím času na vykonanie úkonu potrebného na zachovanie zmenečného nároku

- stratením, zničením zmenkovej listiny (možno ju vyhlásiť za umorenú)

Umorenie stratenej alebo zničenej zmenky pripúšťa § 90 ods. 1 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový. Podrobnejší postup konania o umorení listín je upravený v § 310 a nasledujúcich Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok). Návrh na umorenie listiny je oprávnený podať každý, kto má na jej umorení právny záujem. 

Na záver je potrebné uviesť skutočnosť, že dňom 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 161/2015 Z. z. civilný sporový poriadok, ktorý vypustil osobitné ustanovenia o zmenkovom platobnom rozkaze. Zmenkový platobný rozkaz po predchádzajúcej úprave predstavoval obrovskú výhodu pre veriteľa, ktorá spočívala v jej rýchlom a jednoduchom vymožení dlžnej sumy. Držiteľ zmenky, pri vymáhaní nemusel dokazovať nič okrem toho, že zmenka je platná (obsahuje formálne náležitosti) a je jej majiteľom. Ďalšou výhodou pre veriteľa bola krátka lehota (3dni), ktorú mal dlžník k dispozícií na podanie námietok alebo opravných prostriedkov.

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 27
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Smer-SD chce upraviť vymáhanie a podmienky náhradného výživnéhohttp://www.teraz.sk/ekonomika/smer-sd-chce-upravit-vymahanie-a-podmi/414266-clanok.html

V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Občianske preukazy by mali mať aj deti do 15 rokov, ministerstvo navrhlo dve verzie dokladovhttps://www.webnoviny.sk/obcianske-preukazy-by-mali-mat-aj-deti-do-15-rokov-ministerstvo-navrhlo-dve-verzie-dokladov/

Do 31. decembra 2021 by každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR mal ...

Šéf najvyššieho súdu musí mať odborné a morálne predpoklady a Harabin to podľa Via Iuris nie jehttps://www.webnoviny.sk/sef-najvyssieho-sudu-musi-mat-odborne-a-moralne-predpoklady-a-harabin-to-podla-via-iuris-nie-je/

Najvyšší súd SR je vrcholom všeobecného súdnictva a musí ho viesť človek, ktorý má ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: