TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmenka

25.6. 2019, 18:15 |  Tomáš Skalický

Predstavuje obchodovateľný cenný papier, z ktorého vyplýva záväzok konkrétnych osôb zaplatiť majiteľovi zmenky jej nominálnu hodnotu v určenom čase.

Právnu úpravu zmenky nám poskytuje zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

Podstatné náležitosti vlastnej zmenky, sú zakotvené v § 75 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, ide teda o:

- označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;

- bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;

- údaj zročnosti;

- údaj miesta, kde sa má platiť;

- meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

- dátum a miesto vystavenia zmenky;

- podpis vystaviteľa.

Podstatné náležitosti cudzej zmenky sú zakotvené v § 1 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, ide teda o:

- označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;

- bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu;

- meno toho, kto má platiť (zmenečníka);

- údaj sročnosti;

- údaj miesta, kde sa má platiť;

- meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

- dátum a miesto vystavenia zmenky

- podpis vystaviteľa.

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi zmeniek, ktoré sa členia nasledovne:

a) podľa spôsobu vzniku záväzku

- obchodné zmenky

- finančné zmenky

b) podľa toho kto zaplatí záväzok vyplývajúci zo zmenky

- vlastné zmenky

- cudzie zmenky

c) podľa doby splatnosti

- krátkodobé zmenky – splatnosť do jedného roka od dátumu vystavenia

- dlhodobé zmenky – splatnosť viac ako rok po dátume vystavenia

d) podľa termínu splatnosti

- Vistazmenky

- Termínované vistazmenky

- Dennézmenky

- Datozmenky

Blankozmenka – ide o dlžnícky cenný papier, ktorý má zákonom predpísanú formu, predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky (čiže dlžníka) zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky (čiže veriteľovi), pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené (napr. dlžná suma). Zmenka sa stáva platnou až po doplnení chýbajúcich zákonom predpísaných náležitostí v zmysle vopred dohodnutého postupu. Typickým príkladom využitia blankozmenky v praxi je pri poskytovaní úverov, kde v prípade, ak dlžník nespláca dlh, banka doplní aktuálnu dlžnú sumu do blankozmenky a tá sa stáva plnohodnotnou zmenkou, na základe ktorej sa môže domáhať zaplatenia dlžnej sumy na súde. 

Najtypickejším spôsobom zániku zmenkového záväzku je zaplatenie zmenky. Okrem tohto spôsobu, môže zmenkový záväzok zaniknúť aj nasledovnými spôsobmi:

- zloženie zmenkovej sumy do úschovy súdu

- premlčaním zmenečného záväzku alebo uplynutím času na vykonanie úkonu potrebného na zachovanie zmenečného nároku

- stratením, zničením zmenkovej listiny (možno ju vyhlásiť za umorenú)

Umorenie stratenej alebo zničenej zmenky pripúšťa § 90 ods. 1 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový. Podrobnejší postup konania o umorení listín je upravený v § 310 a nasledujúcich Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok). Návrh na umorenie listiny je oprávnený podať každý, kto má na jej umorení právny záujem. 

Na záver je potrebné uviesť skutočnosť, že dňom 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 161/2015 Z. z. civilný sporový poriadok, ktorý vypustil osobitné ustanovenia o zmenkovom platobnom rozkaze. Zmenkový platobný rozkaz po predchádzajúcej úprave predstavoval obrovskú výhodu pre veriteľa, ktorá spočívala v jej rýchlom a jednoduchom vymožení dlžnej sumy. Držiteľ zmenky, pri vymáhaní nemusel dokazovať nič okrem toho, že zmenka je platná (obsahuje formálne náležitosti) a je jej majiteľom. Ďalšou výhodou pre veriteľa bola krátka lehota (3dni), ktorú mal dlžník k dispozícií na podanie námietok alebo opravných prostriedkov.

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 41
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slováci žiadajú o osobný bankrot často, hovoria štatistiky ministerstva spravodlivostihttps://www.webnoviny.sk/slovaci-ziadaju-o-osobny-bankrot-casto-hovoria-statistiky-ministerstva-spravodlivosti/

Slováci žiadajú o osobný bankrot pomerne často.

ZVJS ešte nemá zhotoviteľa novej väznice v Rimavskej Sobotehttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjs-este-nema-zhotovitela-novej-vaznice/435806-clanok.html

Nové zariadenie by malo byť schopné zastrešovať 832 väzňov s personálnym obsadením 298 ...

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 5/2019

Zo súdnej praxe 5/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: