Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Žaloba

20.1. 2013, 11:11 |  najpravo.sk

Procesné podanie navrhovateľa (žalobcu) adresované súdu, ktoré smeruje voči odporcovi (žalovanému). Ide o návrh na začatie konania. Aj keď teória rozlišuje medzi návrhom na začatie konania a žalobou (Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným, nazýva sa žalobou.), v praxi ide o synonymá. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca