Nájdených výsledkov: 70
Nezákonnosť uvádzania hodnoty RPMN vo forme rozptylu percent  – rozsudok Súdneho dvora EÚ C-290/19 z dňa 19.12.2019

Nezákonnosť uvádzania hodnoty RPMN vo forme rozptylu percent – rozsudok Súdneho dvora EÚ C-290/19 z dňa 19.12.2019

Zmyslom údaju o RPMN obsiahnutom v zmluve o spotrebiteľskom úvere je poskytnúť spotrebiteľovi pravdivú informáciu (v číselnom vyjadrení) o skutočnej výške nákladov súvisiacich so ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, zmenenej smernicou ...
Prieskum rozhodcovských rozsudkov exekučným súdom

Prieskum rozhodcovských rozsudkov exekučným súdom

Článok vznikol ako reakcia na úvahy z konferencie Richard deWitt Arbitration Conference, ktorá sa konala v máji 2019 na pôde PFUK, a na článok “Odkiaľ prichádza, kde sa nachádza a kam ...
Kladivom na veriteľov alebo ako normotvorca ignoruje Ústavný súd SR pripravovanou novelou Občianskeho zákonníka

Kladivom na veriteľov alebo ako normotvorca ignoruje Ústavný súd SR pripravovanou novelou Občianskeho zákonníka

Okrem toho navrhovaná úprava pôsobí aj retroaktívne, keď neprípustným spôsobom zasahuje do majetkových práv veriteľov zo spotrebiteľských zmlúv a to takým zásadným spôsob, že ich ...

Eurokonformný výklad ustanovenia § 9 ods. 2 písm. k) Zákona o spotrebiteľských úveroch

Nie je potrebné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala číselné vyjadrenie toho, aká je konkrétna vnútorná skladba tej ktorej anuitnej splátky. V zmluvách uzatváraných ...
Spotrebiteľská zmluva o úvere

Spotrebiteľská zmluva o úvere

Zmluva o úvere nemusí byť nevyhnutne vyhotovená ako jediný dokument, ale všetky povinné náležitosti musia byť vyhotovené písomne alebo na inom trvalom nosiči. Nie je nevyhnutné, aby ...
MS SR priebežne dopĺňa výklad k otázkam rekodifikácie

MS SR priebežne dopĺňa výklad k otázkam rekodifikácie

Ministerstvo spravodlivosti SR v súvislosti s rekodifikáciou civilného procesného práva ponúka odbornej verejnosti svoj výklad k ustanoveniam nových kódexov.
PoUtStŠtPiSoNe
: