Nájdených výsledkov: 1105
Chystá sa novela zákona o ochrane spotrebiteľa

Chystá sa novela zákona o ochrane spotrebiteľa

V MPK je novela zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v konaní predovšetkým skúmať, či by vyhovenie ...

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa mechanizmus bezplatnej právnej pomoci, nemôže ...

Zastavenie exekúcie po vyhlásení konkurzu

Ústavný súd chápe, že § 167f ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže sám osebe ...

Analógia v skutkovom stave ako predpoklad aplikácie ustálenej rozhodovacej praxe

I. Posúdenie skutočnej vedomosti o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu, sa posudzuje vždy podľa konkrétnych skutkových okolností, pri ktorých je potrebné rozoznávať určité typové ...

Dôvodová správa k zákonu č. 532/2021 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Dôvodová správa k zákonu č. 518/2021 Z. z.

Všeobecná časť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní ...
PoUtStŠtPiSoNe
: