Nájdených výsledkov: 1049
Menej je niekedy viac. Slovensko a fenomén gold-platingu

Menej je niekedy viac. Slovensko a fenomén gold-platingu

Menej je niekedy viac. Táto známa veta platí aj v prípade transpozície smerníc Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov.
Verejnoprávna ochrana spotrebiteľa proti neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti motorového vozidla

Verejnoprávna ochrana spotrebiteľa proti neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti motorového vozidla

V spoločnosti prevláda názor, že právny poriadok Slovenskej republiky nedostatočne chráni spotrebiteľov proti neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti motorového ...
Od 1. júla 2021 bude účinná ďalšia novela Civilného sporového poriadku a Zákona o upomínacom konaní

Od 1. júla 2021 bude účinná ďalšia novela Civilného sporového poriadku a Zákona o upomínacom konaní

Ak žalovaný dnes podáva odpor proti platobnému rozkazu, musí byť vecne odôvodnený.

Súdy budú miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu

Súdy budú miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom.

144/2021 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov predkladá ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú spotrebiteľom o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú spotrebiteľom o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v ...
PoUtStŠtPiSoNe
: