Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 299

Rozhodovanie súdu o vrátení súdneho poplatku po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty

Ani skutočnosti, že súdny poplatok za návrh bol vyrubený a zaplatený napriek tomu, že bolo dané oslobodenie od súdneho poplatku, účastník súdneho konania sa vrátenia poplatku domáhal ...
Vymožiteľnosť práva de lege ferenda očami exekútora II

Vymožiteľnosť práva de lege ferenda očami exekútora II

Súdy pri výkone rozhodnutí, resp. pri exekúciách, opakovane a významne zlyhali.

54/2017 Z. z.

Dôvodová správa.
Neefektívnosť malých a stredných exekútorských úradov?

Neefektívnosť malých a stredných exekútorských úradov?

Prezidentka EKČR je presvedčená, že možnosti súdnych exekútorov sú širšie, ako im súčasné legislatívne rámce umožňujú využiť.
Od 1. februára je účinné elektronizované upomínacie konanie aj protischránkový zákon

Od 1. februára je účinné elektronizované upomínacie konanie aj protischránkový zákon

Ďalšou novinkou, ktorá sa dnes dostáva do života, je plnohodnotná elektronická alternatíva k existujúcemu režimu platobného rozkazu.

2/2017 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA k novele Exekučného poriadku 2/2017 Z. z.

352/2016 Z. z.

dôvodová správa.

342/2016 Z. z.

Dôvodová správa

307/2016 Z. z.

Dôvodová správa k zákonu o upomínacom konaní.
Prečo rozsudok SDEU vo veci Home Credit Slovakia c/a Klára Bíróová nie je spôsobilý zmeniť rozhodovaciu prax všeobecných súdov SR

Prečo rozsudok SDEU vo veci Home Credit Slovakia c/a Klára Bíróová nie je spôsobilý zmeniť rozhodovaciu prax všeobecných súdov SR

Pri konflikte smernice a vnútroštátneho zákona práva členského štátu musia vnútroštátne súdy v prvom rade skúmať, či môžu smernici priznať priamy účinok.
Národná rada SR dnes schválila novelu Exekučného poriadku, komora v nej vidí aj riziko

Národná rada SR dnes schválila novelu Exekučného poriadku, komora v nej vidí aj riziko

Napriek verejnoprávnemu charakteru funkcie súdneho exekútora nie sú exekútorské úrady nijakým spôsobom financované zo štátneho rozpočtu.
Spotrebiteľská zmluva o úvere

Spotrebiteľská zmluva o úvere

Zmluva o úvere nemusí byť nevyhnutne vyhotovená ako jediný dokument, ale všetky povinné náležitosti musia byť vyhotovené písomne alebo na inom trvalom nosiči. Nie je nevyhnutné, aby ...
PoUtStŠtPiSoNe
: