Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Predplatné
Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 299
Štáty EÚ môžu zakázať a aj trestne stíhať Uber

Štáty EÚ môžu zakázať a aj trestne stíhať Uber

Členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať nezákonný výkon činnosti prepravy v rámci služby UberPop, bez predchádzajúceho oznámenia návrhu zákona postihujúceho takýto výkon ...

Eurokonformný výklad ustanovenia § 9 ods. 2 písm. k) Zákona o spotrebiteľských úveroch

Nie je potrebné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala číselné vyjadrenie toho, aká je konkrétna vnútorná skladba tej ktorej anuitnej splátky. V zmluvách uzatváraných ...
Subjektívna premlčacia doba a bezdôvodné obohatenie v spotrebiteľských úverových vzťahoch

Subjektívna premlčacia doba a bezdôvodné obohatenie v spotrebiteľských úverových vzťahoch

Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré výkladové problémy spojené s posudzovaním začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení vzniknutom v rámci ...
Ústavný súd ČR: Právo na prístup k súdu nesmie skončiť za mrežami väznice

Ústavný súd ČR: Právo na prístup k súdu nesmie skončiť za mrežami väznice

Argumentace městského soudu, se kterou krajský i Nejvyšší soud souhlasily, by navíc ve svém důsledku znamenala odepření přístupu k soudu všem, kdo se dostali do finančních nesnází ...
Pohľad zákonodarcu na rozpor medzi zákonom a smernicou v otázke členenia splátok spotrebiteľského úveru na splátky istiny, splátky úrokov a splátky iných poplatkov

Pohľad zákonodarcu na rozpor medzi zákonom a smernicou v otázke členenia splátok spotrebiteľského úveru na splátky istiny, splátky úrokov a splátky iných poplatkov

Národná rada Slovenskej republikydňa 12.10.2017 prijala zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým s účinnosťou od 01.05.2018 upustila od požiadavky členenia splátok spotrebiteľského úveru na ...
Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Aktuálnejším problémom sa ale javí, či môže vyšší súdny úradník zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, keďže...

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa názoru ...

279/2017 Z. z.

Dôvodová správa.

242/2017 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA     A. Všeobecná časť   Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predložil do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a ...

238/2017 Z. z.

Dôvodová správa.

125/2016 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady, ktorá tiež obsahuje odôvodnenie zmien     A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na ...
Rozhodovanie súdu o vrátení súdneho poplatku po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty

Rozhodovanie súdu o vrátení súdneho poplatku po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty

Ani skutočnosti, že súdny poplatok za návrh bol vyrubený a zaplatený napriek tomu, že bolo dané oslobodenie od súdneho poplatku, účastník súdneho konania sa vrátenia poplatku domáhal ...
PoUtStŠtPiSoNe
: