Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 299

373/2018 Z. z.

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A A.           Všeobecná ...

SSP: Rozhodnutie správneho súdu o priznaní odkladného účinku správnej žalobe a poplatková povinnosť

Rozhodnutie správneho súdu o priznaní odkladného účinku správnej žalobe podľa § 185 písm. a) SSP má charakter úkonu vo veci samej a ako také bráni zastaveniu konania podľa § 10 ods. 1 ...

SSP: Rozhodnutie správneho súdu o priznaní odkladného účinku správnej žalobe a poplatková povinnosť

Rozhodnutie správneho súdu o priznaní odkladného účinku správnej žalobe podľa § 185 písm. a) SSP má charakter úkonu vo veci samej a ako také bráni zastaveniu konania podľa § 10 ods. 1 ...

312/2018 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA       A. Všeobecná časť     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ...
Odplata za dojednanie záväzku poskytnúť úver

Odplata za dojednanie záväzku poskytnúť úver

Súd, ktorý vyhlasuje dojednanie tejto odplaty v spotrebiteľskej zmluve, hoci odplata je vyjadrená určito, jasne, zrozumiteľne, prípadne bola individuálne dojednaná, za neprijateľnú zmluvnú ...

269/2018 Z. z.

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov Národnej rady SR.

Predpoklady zákonného oslobodenia ekologických organizácií od súdnych poplatkov

Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch vychádza zo zásady, že verejnoprávne činnosti, teda činnosti, ktoré sa vykonávajú vo verejnom záujme subjektmi na ten účel ...

Odvolanie proti rozsudku o vyporiadaní BSM – výška poplatku

Základným pravidlom pri určení sadzby súdneho poplatku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a výpisu z registra trestov v znení neskorších predpisov (ZSP) je ...

Odvolanie proti rozsudku o vyporiadaní BSM – výška poplatku

Základným pravidlom pri určení sadzby súdneho poplatku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a výpisu z registra trestov v znení neskorších predpisov (ZSP) je ...

214/2018 Z. z.

Dôvodová správa.

106/2018 Z. z.

Dôvodová správa   A. Všeobecná časť   Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ...
Právna analýza uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 3 Cdo 146/2017

Právna analýza uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 3 Cdo 146/2017

Spojením historického výkladu skúmanej právnej normy s princípom právnej istotynie je možné Smernici priznať nepriamy účinok bez zmeny uvedenej právnej normy.
PoUtStŠtPiSoNe
: