Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
Predplatné
Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 133
Vieme, prečo sa nebude prijímať nový Občiansky zákonník

Vieme, prečo sa nebude prijímať nový Občiansky zákonník

Pre tento postup existuje niekoľko dôvodov: v prvom rade...
Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia.
Odborná konferencia Slovenské dni práva

Odborná konferencia Slovenské dni práva

Rekodifikácia civilného procesu – dva roky po...

Neexistencia súvislosti medzi § 420 a § 421 CSP, dovolacie dôvody

I. Je ústavne (ale i zákonne) neakceptovateľný taký postup, ktorým by bol dovolateľ nútený vybrať si len jeden z dôvodov prípustnosti dovolania napriek reálnej existencii viacerých ...

Princíp právnej istoty a predvídateľnosti súdneho rozhodnutia

Pokiaľ nie je splnená podmienka existencie rovnakého alebo analogického skutkového stavu, nie je splnený základný predpoklad na to, aby všeobecný súd na účel dodržania princípu právnej ...
Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky pri nesplnení podmienok podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách

Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky pri nesplnení podmienok podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách

Podmienky podľa § 92 ods. 8 vety prvej zákona o bankách, za splnenia ktorých môže banka postúpiť svoju pohľadávku inému subjektu, sú z povahy veci podmienkami, bez splnenia ktorých k ...
NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

Viac než štvrťstoročie účinnosti úpravy dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je tak spochybňované len poukazom na narušenie právnej istoty účastníkov prelomením ...
POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

Je úplne štandardným postupom zo strany žalobcov resp. advokátov, ktorí ich zastupujú, že sa osobne nezúčastňujú pojednávaní, pokiaľ v konaní nebol doposiaľ ich nárok relevantne ...
Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

Predseda vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh...
Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Aktuálnejším problémom sa ale javí, či môže vyšší súdny úradník zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, keďže...
Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Navrhovateľ poukazuje na to, že zo znenia citovaného článku 142 ods. 2 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že zákon môže len ustanoviť prípady, kedy „môže rozhodnúť ...
REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

Ustanovenie § 236 CSP obsahuje taxatívny výpočet obligatórnych formálnych náležitostí písomného vyhotovenia uznesenia súdu.
PoUtStŠtPiSoNe
: