Nájdených výsledkov: 178

Začiatok plynutia premlčacej doby vo vzťahu k právu advokáta na zaplatenie odmeny za poskytnuté právne služby

Ak činnosť advokáta spočíva v poskytovaní právnych služieb pri uplatňovaní nároku klienta a príkaz klienta nie je obmedzený len na určité právne úkony, pričom medzi advokátom a ...
Z PERA ADVOKÁTA: Z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ

Z PERA ADVOKÁTA: Z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ vo veci C-377/14 rozhodol, že v spotrebiteľských zmluvách sú súdy povinné ex offo skúmať existenciu neprijateľných zmluvných podmienok.

Vzťah žaloby o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu a žaloby na plnenie podľa § 42b ods. 4 OZ

Ak nie je možné uspokojiť vymáhateľnú pohľadávku veriteľa z toho, čo odporovateľným úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, má veriteľ právo na náhradu voči tomu, kto mal z ...
Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

Daňový poriadok je považovaný za pilier celej daňovej sústavy, ktorý má byť stabilný a od ktorého sa odvíjajú ostatné daňové zákony.
Aktuálny návrh KS Prešov na Súdnom dvore EÚ

Aktuálny návrh KS Prešov na Súdnom dvore EÚ

Krajský súd v Prešove v spore spotrebiteľa voči veriteľovi o vrátenie zaplateného poplatku za prípadný odklad splátok úveru...
Z posledných slovenských prejudiciálnych otázok na Súdnom dvore EÚ

Z posledných slovenských prejudiciálnych otázok na Súdnom dvore EÚ

Prinášame vám stručný prehľad prejudiciálnych otázok, ktoré boli v poslednej dobe podané na Súdnom dvore EÚ.

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník ...
PoUtStŠtPiSoNe
: