Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 180
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 1/2021

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 1/2021

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2021, a to vo veciach občianskoprávnych.

K interpretácii ustanovenia § 398 Obchodného zákonníka

Objektívna 10-ročná premlčacia doba upravená v § 398 OBZ vždy končí po 10-tich rokoch, a to bez ohľadu na to, či sa počas nej poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach ...

Náhrada nemajetkovej ujmy za vedenie trestného stíhania

Vedenie trestného stíhania na základe nezákonného uznesenia o jeho začatí bez ohľadu na to, či bolo vydané za účinnosti zákona č. 58/1969 Zb. alebo za účinnosti zákona č. 514/2003 Z. ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade spotrebiteľovho plnenia nad rámec požičanej istiny ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade spotrebiteľovho plnenia nad rámec požičanej istiny ...

344/2020 Z. z.

Dôvodová správa k novele č. 344/2020 Z. z. DPH - Zákon o dani z pridanej hodnoty

312/2020 Z. z.

Dôvodová správa a spoločná správa výborov NRSR k zákonu o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2020

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2020

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 4/2020, a to vo veciach občianskoprávnych.

264/2020 Z. z.

Dôvodová správa
Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
Ustanovenie § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka bolo napadnuté na Ústavnom súde SR

Ustanovenie § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka bolo napadnuté na Ústavnom súde SR

Aj premlčané právo totiž požíva súdnu ochranu a predstavuje majetkové právo, aj keď s tým obmedzením, že v prípade vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka sa takéto právo v ...

Aplikácia § 107 ods. 3 Občianskeho zákonníka; bezdôvodné obohatenie

Ustanovenie § 107 ods. 3 Občianskeho zákonníka dopadá na prípady vzájomných (synalagmatických) záväzkov vydania bezdôvodného obohatenia z neplatnej či zrušenej zmluvy (§ 457 ...
PoUtStŠtPiSoNe
: