Nájdených výsledkov: 86

Dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 2 OZ

Právu na ochranu domova detí preto treba dať v konkrétnych súvislostiach prednosť pred právom na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Zachovanie domova detí je teda dôvodom hodným ...

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu pre porušenie predkupného práva a naliehavý právny záujem

Nemožno súhlasiť s argumentom, že ak dôjde k porušeniu predkupného práva oprávnená už nemá naliehavý právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40a OZ. ...

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu pre porušenie predkupného práva a naliehavý právny záujem

Nemožno súhlasiť s argumentom, že ak dôjde k porušeniu predkupného práva oprávnená už nemá naliehavý právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40a OZ. ...

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu pre porušenie predkupného práva a naliehavý právny záujem

Nemožno súhlasiť s argumentom, že ak dôjde k porušeniu predkupného práva oprávnená už nemá naliehavý právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40a OZ. ...
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Zostaviteľ diela urobil z pôvodnej tenkej knižky, ktorá mala 160 strán, v druhom vydaní skoro 300 stranové dielo.

233/1995 Z. z.

Dôvodová správa k Exekučnému poriadku

Funkcia vydržania vlastníckeho práva

Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa ...
PoUtStŠtPiSoNe
: