Nájdených výsledkov: 171

Úmrtie účastníka zmluvy

Z platnej zmluvy vznikajú pre jej účastníkov obligačnoprávne účinky, t.j. obsah zmluvy sa stáva pre účastníkov zmluvy rovnako a bezpodmienečne záväzným (účinnosť zmluvy) a ...

Vzťah z bezdôvodného obohatenia

Posúdenie, či medzi účastníkmi išlo o vzťah z bezdôvodného obohatenia, závisí od naplnenia znakov skutkovej podstaty hmotnoprávnej normy — § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. ...

Dôvody na vylúčenie sudcu z prejednania a rozhodnutia veci

Dôvod na vylúčenie sudcu (§ 14 ods. 1 O.s.p.) nezakladá sama skutočnosť, že sudca má prejednať a rozhodnúť vec, v ktorej žalovaným je súd, na ktorom tento sudca vykonáva súdnictvo ...
Hromadné podania sa už žalobcom neoplatia

Hromadné podania sa už žalobcom neoplatia

Už 28. marca 2013 nadobudla účinnosť časť novely Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 64/2013 Z. z. týkajúca sa tzv. hromadných podaní.

286/2012 Z. z.

Dôvodová správa k zákonu č. 286/2012 Z. z.

Nemožnosť nadobudnutia veci od nevlastníka na dobrovoľnej dražbe

Dobrovoľná dražba v skutočnosti nie je originárnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. V dobrovoľnej dražbe nemožno nadobudnúť vec od nevlastníka, a to ani za stavu, že nebol ...
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov

Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov

Bez preháňania môžeme skonštatovať, že edíciu „Judikatúra" vydavateľstva IURA EDITION pozná na Slovensku každý právnik a drvivá väčšina študentov práva, keďže ide o zdroj ...
PoUtStŠtPiSoNe
: