Nájdených výsledkov: 169

182/2014 Z. z.

Dôvodová správa Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe Plánu ...

Podnikateľ a oslobodenie od súdnych poplatkov

Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych ...
Zákon o súdnych poplatkoch – komentár

Zákon o súdnych poplatkoch – komentár

Rozhodne nemožno tvrdiť, že ide len o mierne aktualizovaný text prvého vydania. Podľa môjho názoru je druhé vydanie úplne iným, podstatne rozšíreným, na viacerých miestach úplne ...

Vyhľadávacia povinnosť súdu v konaní o oslobodenie od súdneho poplatku

Konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu.

150/1993 Z. z.

150/1993 Z. z.

Princíp proporcionality pri určovaní preddavku na trovy konania

V súvislosti s inštitútom preddavku na trovy konania v zmysle § 141a OSP je treba rešpektovať princíp proporcionality, ktorý vyžaduje, aby zásahy do majetkových práv účastníka konania ...
K zmyslu spracúvania hromadných podaní súdmi a ich spoplatneniu

K zmyslu spracúvania hromadných podaní súdmi a ich spoplatneniu

Legislatíva mala zabrániť šikanovaniu súdov zo strany účastníkov, v súčasnosti sa však zdá, že skôr súdy sú legislatívou nútené šikanovať účastníkov.
PoUtStŠtPiSoNe
: