Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 180

Právo na súdnu ochranu, definícia právneho posúdenia veci

Právo na súdnu ochranu nie je absolútne. V záujme zaistenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti podlieha obmedzeniam, resp. podmienkam (čl. 46 ods. 4 v spojení s čl. 51 ods. 1 ...

Spoplatnenie námietky zaujatosti a vecné oslobodenie konania

Vecné oslobodenie občianskeho súdneho konania od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje aj na súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti podľa ...

Protiústavnosť poplatku za námietky proti exekúcii

Položka 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a ...
Súdne poplatky čakajú zmeny

Súdne poplatky čakajú zmeny

V legislatívnom procese sa nachádza veľká novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá vo svojom druhom článku bude meniť aj zákon o súdnych poplatkoch. Návrh noviel už prešiel prvým ...
Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Ak ste sa vo svojej praxi stretli s problémom pri aplikácii Zákona o súdnych poplatkoch, mali ste od začiatku júna v zmysle výzvy na našom Facebook profile možnosť zasielať nám svoje ...
ÚVAHA: Je rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku vôbec potrebná?

ÚVAHA: Je rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku vôbec potrebná?

Súčasná podoba Občianskeho súdneho poriadku dáva dosť široký priestor pre tých, čo vôľu majú, aby súdne konanie bolo naozaj rýchle.
Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Ak ste sa vo svojej praxi stretli s problémom pri aplikácii Zákona o súdnych poplatkoch, mali ste od začiatku júna v zmysle výzvy na našom Facebook profile možnosť zasielať nám svoje ...
Nemajetní notorickí žalobcovia by nemali byť automaticky oslobodení od súdnych poplatkov

Nemajetní notorickí žalobcovia by nemali byť automaticky oslobodení od súdnych poplatkov

Oslobodenie od súdnych poplatkov nemá byť inštitútom umožňujúcim chudobným osobám viesť bezplatne spory podľa svojej ľubovôle, ale zabezpečiť, aby im v prípadoch, kedy nemajú ...
ÚVAHA: Spotrebiteľská ochrana môže paradoxne spotrebiteľov poškodiť

ÚVAHA: Spotrebiteľská ochrana môže paradoxne spotrebiteľov poškodiť

Spotrebiteľ ako slabšia zmluvná strana má byť nepochybne chránený proti nečestným praktikám, no otázne je, či sa táto ochrana už neotočila proti spotrebiteľovi samotnému.

Oslobodenie podnikateľa v strate od súdnych poplatkov

Podnikanie treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosti, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej ...

Spoplatnenie antidiskriminačných žalôb

Oslobodenie od súdnych poplatkov v konaniach o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, realizované novelou zákona č. 71/1992 vykonanou zákonom č. 531/2003 Z.z. (vtedy ešte ...

547/2011 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A. Všeobecná časť Ministerstvo financií SR predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v ...
PoUtStŠtPiSoNe
: