Nájdených výsledkov: 171

Právo na súdnu ochranu, definícia právneho posúdenia veci

Právo na súdnu ochranu nie je absolútne. V záujme zaistenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti podlieha obmedzeniam, resp. podmienkam (čl. 46 ods. 4 v spojení s čl. 51 ods. 1 ...

Spoplatnenie námietky zaujatosti a vecné oslobodenie konania

Vecné oslobodenie občianskeho súdneho konania od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje aj na súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti podľa ...

Protiústavnosť poplatku za námietky proti exekúcii

Položka 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a ...
Súdne poplatky čakajú zmeny

Súdne poplatky čakajú zmeny

V legislatívnom procese sa nachádza veľká novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá vo svojom druhom článku bude meniť aj zákon o súdnych poplatkoch. Návrh noviel už prešiel prvým ...
Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Ak ste sa vo svojej praxi stretli s problémom pri aplikácii Zákona o súdnych poplatkoch, mali ste od začiatku júna v zmysle výzvy na našom Facebook profile možnosť zasielať nám svoje ...
ÚVAHA: Je rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku vôbec potrebná?

ÚVAHA: Je rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku vôbec potrebná?

Súčasná podoba Občianskeho súdneho poriadku dáva dosť široký priestor pre tých, čo vôľu majú, aby súdne konanie bolo naozaj rýchle.
Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Súdne poplatky: Odpovede na otázky čitateľov

Ak ste sa vo svojej praxi stretli s problémom pri aplikácii Zákona o súdnych poplatkoch, mali ste od začiatku júna v zmysle výzvy na našom Facebook profile možnosť zasielať nám svoje ...
PoUtStŠtPiSoNe
: