Nájdených výsledkov: 1706

209/2019 Z. z.

Povinné predprimárne vzdelávanie
CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v zmysle § 373 ods. l C. s. p. Kým zmena alebo ...
Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby na cudzom pozemku, kedy k jeho obohateniu dochádza ...

CSP: Dokazovanie pred rozhodnutím súdu o neodkladnom opatrení

Pred rozhodnutím súdu o neodkladnom opatrení nie je z dôvodu krátkosti času priestor pre vykonanie dokazovania v rozsahu vyžadovanom v základnom konaní, pričom zároveň nesmú existovať ...

Nedostatok právomoci súdu rozhodovať o otázkach existencie sociálneho poistenia

Vo veciach existencie sociálneho poistenia je oprávnená rozhodovať Sociálna poisťovňa, ktorá bola zákonom zriadená ako verejnoprávna inštitúcia na výkon sociálneho poistenia. Do jej ...

Prevzatie argumentácie prvoinštančného súdu (§ 387 ods. 2 CSP)

Možnosť praktického prevzatia argumentácie súdu prvej inštancie odvolacím súdom nezbavuje odvolací súd povinnosti hoc aj len veľmi stručne a úmerne okolnostiam konkrétneho prípadu ...
Procesné práva poškodeného v trestnom konaní so zameraním na právo podať dovolanie

Procesné práva poškodeného v trestnom konaní so zameraním na právo podať dovolanie

Z informácií, poskytnutých ministerstvom spravodlivosti SR vyplýva, že poškodení sú najčastejšie nespokojní s výškou uloženého trestu odsúdenému páchateľovi
PoUtStŠtPiSoNe
: