Nájdených výsledkov: 1728

389/2019 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA     Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ...
Zodpovednosť za škodu - zjazdnosť vozovky

Zodpovednosť za škodu - zjazdnosť vozovky

Zodpovednosť za škodu vzniknutú poškodením osobného motorového vozidla z dôvodu závady zjazdnosti vozovky možno pričítať subjektu, ktorý má povinnosť udržiavať vozovky zjazdné, ...
CSP: Zavinenie na zastavení konania

CSP: Zavinenie na zastavení konania

Otázku zavinenia na zastavení konania vo fáze rozhodovania o náhrade trov konania v prípade, ak žalobca vezme žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu straty naliehavého právneho záujmu na ...

Nedostatočné odôvodnenie rozsudku. Trestný čin nebezpečného prenasledovania

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. e) Trestného zákona spočíva v dvoch základných častiach. Prvá časť ...

Práva väčšinového spoločníka

V prípade, ak má akcionár podozrenie, že predstavenstvo, resp. niektorí z jeho členov pri výkone svojej funkcie nedodržiavajú alebo obchádzajú zákon, konajú v zjavnom rozpore so stanovami ...

CMP: Viazanosť návrhom v mimosporových konaniach, styk rodiča s dieťaťom

Vyšetrovací princíp a princíp materiálnej pravdy v mimosporových konaniach prenášajú „zodpovednosť“ za priebeh konania v širšom rozsahu na konajúci súd. Pre priebeh dokazovania sa ...

369/2019 Z. z.

Dôvodová správa   Všeobecná časť   Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o ...
PoUtStŠtPiSoNe
: