Nájdených výsledkov: 1774

96/2020 Z. z.

Dôvodová správa

96/2020 Z. z.

Dôvodová správa

Vzťah žaloby o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu a žaloby na plnenie podľa § 42b ods. 4 OZ

Ak nie je možné uspokojiť vymáhateľnú pohľadávku veriteľa z toho, čo odporovateľným úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, má veriteľ právo na náhradu voči tomu, kto mal z ...

Predpoklady pre zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku

I. V ustanovení § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku (v znení do 31.3.2017) ide o špecifický dôvod na zastavenie exekúcie, či už v celom rozsahu, alebo len v časti, v prípadoch ak ...
Novela zákona o Súdnej rade SR bola dnes napadnutá na Ústavnom súde SR

Novela zákona o Súdnej rade SR bola dnes napadnutá na Ústavnom súde SR

Skupina 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky doručila Ústavému súdu SR návrh, ktorým sa domáha vyslovenia protiústavnosti zmeny, ktorá bola v rámci protipandemickej legislatívy ...

67/2020 Z. z.

Dôvodová správa - lex corona.

67/2020 Z. z.

Dôvodová správa - lex corona.
PoUtStŠtPiSoNe
: