Nájdených výsledkov: 163

231/2019 Z. z.

Dôvodová správa Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o výkone detencie a o ...

214/2019 Z. z. (TZ,TP)

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NRSR A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládnynávrh zákona, ...
1. augusta 2019 nadobudne účinnosť novela Trestného zákona

1. augusta 2019 nadobudne účinnosť novela Trestného zákona

Pod publikačným číslom 214/2019 Z. z. vyšiel v Zbierke zákonov Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ...

Interpretácia pojmu škoda podľa § 442 OZ; nemajetková ujma

Občiansky zákonník v § 442 pojem „škoda“ síce priamo nedefinuje, ale vymedzuje ju nepriamo, a to tým spôsobom, že ustanovuje rozsah jej náhrady (nahrádza sa skutočná škoda a ušlý ...

Pasívna vecná legitimácia pri antidiskriminačnej žalobe, osobný charakter povinnosti subjektu dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania

S prihliadnutím na príslušné ustanovenia antidiskriminačného zákona (predovšetkým § 9 ods. 2 citovaného zákona) vyplýva, že právu toho, kto bol alebo je dotknutý na svojich právach, ...
NÁZOR: Bez realitky...

NÁZOR: Bez realitky...

V priebehu posledných niekoľko rokov sme zaznamenali viacero projektov na realitnom trhu, ktoré sa zameriavali na predaj a prenájom nehnuteľností „bez realitnej kancelárie“.
Právny obzor 1/2019

Právny obzor 1/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
PoUtStŠtPiSoNe
: