Nedeľa, 10. december 2023 | meniny má Radúz , zajtra Hilda
Deň ľudských práv
Predplatné
Nedeľa, 10. december 2023 | meniny má Radúz , zajtra Hilda
Deň ľudských práv

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 2746
JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

Bolo by v rozpore s právnou istotou nastolenou stranami uzavretou zmluvou, aby sťažovateľka neplatnosť rozhodcovskej doložky predpokladala a konala v protiklade s ňou tak, že by si právo zo ...
JUDIKATÚRA: Náhrada trov v prípade úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu

JUDIKATÚRA: Náhrada trov v prípade úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu

Úspech strany v konaní z hľadiska náhrady trov sa posudzuje z hľadiska jej úspechu vo veci samej, nie z pohľadu jej úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu.
JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností

JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností

Ak je subjekt, ktorému je pokuta za porušenie GDPR uložená, súčasťou skupiny spoločností, výška pokuty sa vypočíta na základe obratu skupiny.
JUDIKATÚRA: Zmysel pokynového uznesenia

JUDIKATÚRA: Zmysel pokynového uznesenia

Zmyslom pokynového uznesenia je vytvoriť samostatný exekučný titul pre oprávneného proti exekútorovi, ktorý si nesplnil svoju povinnosť odovzdať vymožené plnenie.
JUDIKATÚRA: Odôvodnenie príkazu na prehliadku priestorov

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie príkazu na prehliadku priestorov

Vzhľadom na to, že výkonom príkazu na prehliadku priestorov dochádza k zásahu do práva na súkromie, je dôležité, aby prokurátor a policajt racionálne odôvodnili potrebu vykonania ...

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu opäť zasadlo

Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Jana Bajánková pripravila a zvolala druhé judikatórne zasadnutie občianskoprávneho kolégia v tomto roku.
JUDIKATÚRA:  Oslobodenie od súdnych poplatkov

JUDIKATÚRA: Oslobodenie od súdnych poplatkov

Súd je oprávnený a zároveň povinný skúmať len skutočnosť, aká je majetková situácia žiadateľa o oslobodenie spod poplatkovej povinnosti. Hodnotenie dôvodov, pre ktoré sa strana sporu ...
JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa

JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa

Kým pri maloletom dieťati musí byť priznanie výživného zodpovedajúceho odôvodneným potrebám dieťaťa, tak od plnoletého jedinca je legitímne očakávať, že bude schopný aspoň ...
JUDIKATÚRA: Povaha výzvy na zaplatenie súdneho poplatku

JUDIKATÚRA: Povaha výzvy na zaplatenie súdneho poplatku

Výzva na zaplatenie súdneho poplatku je teda do určitej miery privilégiom, pričom jej účelom nie je uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ale upozornenie na jej nesplnenie, keďže ...
JUDIKATÚRA: Doplnenie dôvodov odvolania po uplynutí odvolacej lehoty

JUDIKATÚRA: Doplnenie dôvodov odvolania po uplynutí odvolacej lehoty

Ak krajský súd v okolnostiach veci uprednostnil právo na prístup súdu v podobe prejednania oneskorene doplneného odvolania o konkretizáciu odvolacích dôvodov, rozhodol v rozpore so zákonom.
JUDIKATÚRA: Námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom

JUDIKATÚRA: Námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom

Hmotnoprávna námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom je podstatnou a zásadnou, a to aj z hľadiska zákazu zneužitia práva, ktorý je silnejší ako dovolenie dané ...
JUDIKATÚRA: Postúpenie pohľadávky a postúpenie súvisiacej náhrady škody

JUDIKATÚRA: Postúpenie pohľadávky a postúpenie súvisiacej náhrady škody

Pokiaľ poškodený mieni postúpiť nárok na náhradu škody spolu s postupovanou pohľadávkou (v súvislosti s ktorou škoda vznikla), musí zmluvne výslovne určiť, že postupuje aj svoj nárok ...
PoUtStŠtPiSoNe
: