Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1433
JUDIKATÚRA: Funkčná a kauzálna príslušnosť pre konania začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023

JUDIKATÚRA: Funkčná a kauzálna príslušnosť pre konania začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023

Pre konania začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 sa majú dokončiť na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. mája 2023. Toto ustanovenie ...
JUDIKATÚRA: Právo na náhradu za odmietnutie nástupu do lietadla v prípade, keď sa cestujúci nedostavil na odbavenie

JUDIKATÚRA: Právo na náhradu za odmietnutie nástupu do lietadla v prípade, keď sa cestujúci nedostavil na odbavenie

Cestujúci majú právo na náhradu, aj keď sa nedostavili na odbavenie a o tomto odmietnutí nástupu do lietadla boli informovaní najmenej dva týždne pred plánovaným časom odletu.
JUDIKATÚRA: Prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vysokých nákladov na dostavenie sa do sídla príslušného súdu

JUDIKATÚRA: Prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vysokých nákladov na dostavenie sa do sídla príslušného súdu

Problémy súvisiace s prekonávaním väčších vzdialeností či vynaložením vyšších výdavkov za účelom dostavenia sa na vecne a miestne príslušný súd sú vo všeobecnosti skôr bežné ...
JUDIKATÚRA: Vzťah trestnoprávnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov

JUDIKATÚRA: Vzťah trestnoprávnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov

Medzi pozbavením osobnej slobody výkonom trestu odňatia slobody odsúdeného a obmedzeniami iných jeho základných práv a slobôd, Trestný zákon uprednostňuje osobnú slobodu.
JUDIKATÚRA: Prísny trest za používanie ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa

JUDIKATÚRA: Prísny trest za používanie ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa

Článok 49 ods. 3 Charty základných práv bráni vnútroštátnemu právnemu ustanoveniu, ktoré v prípade používania ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa, stanovuje ...
JUDIKATÚRA: Nedodržanie päťdňovej lehoty na prípravu na pojednávanie

JUDIKATÚRA: Nedodržanie päťdňovej lehoty na prípravu na pojednávanie

Ustanovenie, podľa ktorého majú mať strany spravidla najmenej päť dní na prípravu na pojednávanie, treba vyložiť v každom jednotlivom prípade s ohľadom na osobitosť procesnej situácie. ...
JUDIKATÚRA: Obnova konania a uznanie a výkon zahraničného rozhodnutia

JUDIKATÚRA: Obnova konania a uznanie a výkon zahraničného rozhodnutia

Keďže obnova konania sa týka nápravy chýb skutkových, musí sa týkať rozhodnutí, ktorých skutkové chyby môžu orgány verejnej moci naprávať, čo je z povahy veci vylúčené v prípade ...
JUDIKATÚRA: Elektrický bicykel a výklad pojmu vozidlo podľa smernice 2009/103/ES

JUDIKATÚRA: Elektrický bicykel a výklad pojmu vozidlo podľa smernice 2009/103/ES

Podľa Súdneho dvora, elektrický bicykel nie je možné zahrnúť pod pojem vozidlo podľa smernice 2009/103/ES.
JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní ...
JUDIKATÚRA: Právo na kontradiktórny proces v odvolacom konaní

JUDIKATÚRA: Právo na kontradiktórny proces v odvolacom konaní

Z princípu kontradiktórnosti konania vyplýva, že samotný účastník konania musí mať možnosť posúdiť, čia do akej miery je písomné vyjadrenie jeho odporcu právne významné, či ...
JUDIKATÚRA: Hospodárnosť ako ospravedlniteľný dôvod neúčasti na pojednávaní

JUDIKATÚRA: Hospodárnosť ako ospravedlniteľný dôvod neúčasti na pojednávaní

Výdaje, ktoré vznikajú v súvislosti s civilným konaním, však môžu byť pozitívne či negatívne ovplyvnené aj tým, do akej miery je konanie formalizované, resp. formalistické. Každý ...
JUDIKATÚRA: Právo spotrebiteľa na odstúpenie od automaticky obnoveného predplatného

JUDIKATÚRA: Právo spotrebiteľa na odstúpenie od automaticky obnoveného predplatného

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od predplatného podpísaného na diaľku, ktoré bolo pôvodne bezplatné a automaticky obnovené, je zaručené len raz.
PoUtStŠtPiSoNe
: