Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1432
JUDIKATÚRA: Nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom

JUDIKATÚRA: Nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom

Relevantný nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom predstavuje ohrozenie verejného záujmu chráneného stavebným zákonom, a teda je aplikačne určujúcim momentom na ...
JUDIKATÚRA: Odôvodnenie nepovolenia návštevy v kolúznej väzbe súdom

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie nepovolenia návštevy v kolúznej väzbe súdom

Zo základného práva na súkromie vyplýva požiadavka, aby súdy, ktoré nepovoľujú návštevu, aspoň stručne, vyvažujúc vec kolúzie a súkromia, vysvetlili dôvody nepovolenia, aby tak bolo ...
JUDIKATÚRA: Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

JUDIKATÚRA: Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Ak dlžník koná ako štatutárny orgán spoločnosti, s ktorou je personálne alebo majetkovo prepojený, možno takéto jeho konanie pričítať dlžníkovi ako správanie s nepoctivým zámerom.

JUDIKATÚRA: Vplyv nedostatkov príkazu na zatknutie na zákonnosť pozbavenia osobnej slobody

Absencia opisu skutkovej vety uznesenia o vznesení obvinenia vo vydanom príkaze na zatknutie nepredstavuje závažný a zjavný exces výnimočnej povahy, a preto je možné uvedený nedostatok ...
JUDIKATÚRA: Vplyv nedostatkov príkazu na zatknutie na zákonnosť pozbavenia osobnej slobody

JUDIKATÚRA: Vplyv nedostatkov príkazu na zatknutie na zákonnosť pozbavenia osobnej slobody

Absencia opisu skutkovej vety uznesenia o vznesení obvinenia vo vydanom príkaze na zatknutie nepredstavuje závažný a zjavný exces výnimočnej povahy, a preto je možné uvedený nedostatok ...
JUDIKATÚRA: Nárok na úroky z omeškania pri škode hradenej z PZP

JUDIKATÚRA: Nárok na úroky z omeškania pri škode hradenej z PZP

Výklad ustanovenia § 11 ods. 8 zákona spočívajúci v tom, že poškodený má nárok na úrok z omeškania jedine v prípade uvedenom v tomto ustanovení, nemožno akceptovať pre jeho ...
JUDIKATÚRA: Vrátenie daru po smrti darcu

JUDIKATÚRA: Vrátenie daru po smrti darcu

V prípade, ak sa prejav vôle darcu na vrátenie daru, t.j. na zrušenie darovacej zmluvy nedostane do právnej sféry obdarovaného za života darcu, účinky tohto právneho úkonu nenastanú, ...
JUDIKATÚRA: Ochrana práv sťažovateľov, ktorých údaje boli zaistené pri prehliadke advokátskej kancelárie

JUDIKATÚRA: Ochrana práv sťažovateľov, ktorých údaje boli zaistené pri prehliadke advokátskej kancelárie

Klienti advokáta, ktorí tvrdia, že vyšetrovateľ pri prehliadke kancelárie ich advokáta vytvoril kópiu dát, ktoré zverili advokátovi, sa svojich práv v dôsledku takéhoto zásahu môžu ...
JUDIKATÚRA: Upustenie od výkonu ochranného liečenia

JUDIKATÚRA: Upustenie od výkonu ochranného liečenia

Súd poruší základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, ak poskytne len formálnu možnosť domôcť sa upustenia od výkonu ochranného liečenia tým, že nielenže vyžaduje znalecký ...
JUDIKATÚRA Povinnosť súdu vyčísliť trovy konania

JUDIKATÚRA Povinnosť súdu vyčísliť trovy konania

Gramatický výklad § 262 ods. 2 CSP vedie k záveru, že je povinnosťou súdu prvej inštancie vyčísliť trovy konania.
JUDIKATÚRA: Konanie proti ušlému

JUDIKATÚRA: Konanie proti ušlému

Existencia úmyslu páchateľa vyhnúť sa trestnému stíhaniu je obligatórnym predpokladom pre konanie proti ušlému, ktorý musí byť preukázaný.
JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

Platná a účinná právna úprava viaže nárok štátu na náhradu trov voči tej ktorej osobe na právoplatný odsudzujúci rozsudok, a contrario možno vyvodiť, že štát v tejto súvislosti ...
PoUtStŠtPiSoNe
: