Nájdených výsledkov: 333
Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorého rozhodca nemal právomoc vydať rozhodcovský rozsudok, nejde o uplatnenie práva u príslušného orgánu v zmysle § 112 ...
Rok 2017 na ministerstve spravodlivosti

Rok 2017 na ministerstve spravodlivosti

​Rok 2017 bol podľa aktuálnej tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti SR „jazdou na plný plyn“.

Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení

Procesný postup súdu prvej inštancie, ktorý o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania, kladie zvýšené nároky na ...

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie prostredníctvom zamestnávateľa

Postup exekútora, ktorý v okolnostiach posudzovanej veci poveril vykonaním úkonu doručením upovedomenia o začatí exekúcie inú osobu, konkrétne zamestnávateľa povinného (sťažovateľa), ...
SKE: Pre niektorých ľudí sa z exekúcií stal nebezpečný systém

SKE: Pre niektorých ľudí sa z exekúcií stal nebezpečný systém

Pre takmer polovicu ľudí, postihnutých exekúciou, nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém

Neodkladné opatrenie, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej a prípustnosť dovolania

Vylúčením prípustnosti dovolania proti takému uzneseniu odvolacieho súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, právna úprava obsiahnutá v § 420 CSP ...
SKE: Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií

SKE: Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií

Na tieto problémy už komora pred niekoľkými dňami upozornila listom aj ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú.
PoUtStŠtPiSoNe
: