Nájdených výsledkov: 148
Premlčanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením iného zákona

Premlčanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením iného zákona

Na aplikovanie obchodnoprávneho režimu je potrebné, aby existoval záväzkový vzťah spĺňajúci podmienky § 261 ods. 1 alebo 2 Obchodného zákonníka. Ak nedošlo k porušeniu povinností ...

Okruh účastníkov vkladového konania

Okruh účastníkov vkladového konania je taxatívne vymedzený v katastrálnom zákone ako lex specialis, čím je vylúčená aplikácia všeobecného predpisu o správnom konaní pri posudzovaní ...
Test: Civilný mimosporový poriadok - Konanie o dedičstve

Test: Civilný mimosporový poriadok - Konanie o dedičstve

Konanie o dedičstve podľa nového Civilného mimosporového poriadku.
Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Primárnym cieľom je predloženie komplexne spracovanej odbornej publikácie na tému dlhov v dedičskom konaní.

Investícia do nehnuteľnosti tretej osoby. Bezdôvodné obohatenie. Podielové spoluvlastníctvo

Poskytnutie peňažných prostriedkov tretej osobe na nadobudnutie nehnuteľnosti, prípadne zhodnocovanie nehnuteľnosti tretej osoby je zásadne považované za investíciu do cudzieho majetku a ...

Investícia do nehnuteľnosti tretej osoby. Bezdôvodné obohatenie. Podielové spoluvlastníctvo

Poskytnutie peňažných prostriedkov tretej osobe na nadobudnutie nehnuteľnosti, prípadne zhodnocovanie nehnuteľnosti tretej osoby je zásadne považované za investíciu do cudzieho majetku a ...
Výberové konanie na notárske miesta február 2016

Výberové konanie na notárske miesta február 2016

Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky rozhodlo o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľných notárskych miest v územnej pôsobnosti týchto okresných súdov:
PoUtStŠtPiSoNe
: