Nájdených výsledkov: 151
Prípustnosť určovacej žaloby podanej účastníkmi dedičského konania po jeho právoplatnom skončení

Prípustnosť určovacej žaloby podanej účastníkmi dedičského konania po jeho právoplatnom skončení

Nie je možné z ustanovení § 175y ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku (teraz § 212 Civilného mimosporového poriadku) vyvodiť záver o tom, že by účastníkovi dedičského konania ...

Dedenie zo závetu obmedzuje zákon

Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona.
Premlčanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením iného zákona

Premlčanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením iného zákona

Na aplikovanie obchodnoprávneho režimu je potrebné, aby existoval záväzkový vzťah spĺňajúci podmienky § 261 ods. 1 alebo 2 Obchodného zákonníka. Ak nedošlo k porušeniu povinností ...
Premlčanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením iného zákona

Premlčanie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením iného zákona

Na aplikovanie obchodnoprávneho režimu je potrebné, aby existoval záväzkový vzťah spĺňajúci podmienky § 261 ods. 1 alebo 2 Obchodného zákonníka. Ak nedošlo k porušeniu povinností ...

Okruh účastníkov vkladového konania

Okruh účastníkov vkladového konania je taxatívne vymedzený v katastrálnom zákone ako lex specialis, čím je vylúčená aplikácia všeobecného predpisu o správnom konaní pri posudzovaní ...
Test: Civilný mimosporový poriadok - Konanie o dedičstve

Test: Civilný mimosporový poriadok - Konanie o dedičstve

Konanie o dedičstve podľa nového Civilného mimosporového poriadku.
Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Primárnym cieľom je predloženie komplexne spracovanej odbornej publikácie na tému dlhov v dedičskom konaní.
PoUtStŠtPiSoNe
: