Nájdených výsledkov: 148

Zavrhnutia hodné konanie proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle (§ 469 OZ)

O zavrhnutia hodné konanie proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle môže ísť len v prípade konania, ktorým sa dedič snaží vyvolať usporiadanie dedičskej postupnosti v rozpore s ...
Zastavenie exekúcie a výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku

Zastavenie exekúcie a výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku

Pri rozhodovaní exekučného súdu o zastavení exekúcie nemôže obstáť výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku (súd exekúciu zastaví ak po vydaní rozhodnutia zaniklo ...
Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že sa neodporúča zaradiť blízku osobu do prvej dedičskej skupiny.

Vplyv vnútorného presvedčenia účastníka právneho úkonu na jeho platnosť

Otázka posudzovania (ne)platnosti alebo (ne)existencie právneho úkonu je kategóriou objektívnou a súvisí s tým, ako relevantná právna úprava normatívne reguluje určitú časť ľudského ...

54/2017 Z. z.

Dôvodová správa.

2/2017 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA k novele Exekučného poriadku 2/2017 Z. z.

377/2016 Z. z.

Dôvodová správa
PoUtStŠtPiSoNe
: