Nájdených výsledkov: 91

Podnik ako predmet BSM

Nie je žiadny dôvod pre to, aby podnik nemohol byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, t. j. majetkového spoločenstva manželov upraveného Občianskym zákonníkom. To však ...

Získanie veci za trvania BSM z peňazí jedného manžela

Vec, ktorá bola získaná za trvania bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov patriacich výlučne jednému z manželov (napríklad z peňazí, ktoré mal už v dobe pred uzavretím ...

Manželia ako účastníci zmluvy o nadobudnutí veci

Podľa ustanovenia § 145 ods. 1 OZ môže bežné záležitosti týkajúce sa spoločných vecí vybavovať každý z manželov. V ostatných záležitostiach je potrebný súhlas oboch manželov, ...
Nástrahy života druha a družky

Nástrahy života druha a družky

Aký je rozdiel v právnom postavení nezosobášených párov a manželov a čo môže hroziť párom, ak manželstvo neuzavrú?
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

Predmetom tohto článku bude nastolenie otázok a náčrt riešení „ponúknutých" súdmi v rámci ich judikatúry ohľadom niektorých interpretačných problémov súvisiacich s podnikaním ...
Zviditeľnite sa, inak neprežijete

Zviditeľnite sa, inak neprežijete

Plakať nad nedostatkom klientov či nedostatkom pracovných miest tam, kde by bola šanca ich získať, je slovenským folklórom. Zabojujte svojou odbornosťou!
PoUtStŠtPiSoNe
: