Nájdených výsledkov: 88
Patrí obchodný podiel do BSM?

Patrí obchodný podiel do BSM?

Obchodný podiel bude patriť do BSM, ak jeden z manželov nadobudol obchodný podiel počas trvania manželstva a ak bol tento nadobudnutý aspoň z časti zo spoločných prostriedkov (napr. ...
Zrušenie BSM za trvania manželstva

Zrušenie BSM za trvania manželstva

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Vypratanie bytu na základe rozsudku voči jednému z manželov

Rozsudok, ktorým sa ukladá manželovi, aby sa z bytu vysťahoval, možno vykonať aj proti jeho manželke (manželovi), ak bývajú v byte obidvaja a ak nedošlo k rozvodu manželstva.

Uzavretie zmluvy o dielo medzi manželmi

Z ustanovenia § 18 ZR nemožno vyvodiť zákaz odplaty za prácu medzi manželmi ani nemožnosť uzavrieť zmluvu o dielo.

Interpretácia § 18 Zákona o rodine, povinnosť manželov vzájomne si pomáhať

Z ustanovenia § 18 ZR nemožno vyvodiť zákaz odplaty za prácu medzi manželmi ani nemožnosť uzavrieť zmluvu o dielo.

Interpretácia § 18 Zákona o rodine, povinnosť manželov vzájomne si pomáhať

Z ustanovenia § 18 ZR nemožno vyvodiť zákaz odplaty za prácu medzi manželmi ani nemožnosť uzavrieť zmluvu o dielo.

Určenie výlučného vlastníctva k veci nadobudnutej zo spoločných prostriedkov

Ani jeden z manželov (prípadne aj bývalých manželov) nemá právo úspešne sa domáhať určenia výlučného vlastníctva k veci, ktorá bola nadobudnutá z finančných prostriedkov ...
PoUtStŠtPiSoNe
: