Nájdených výsledkov: 92

Vznik poplatkovej povinnosti za vyporiadanie BSM v súvislosti s konaním na dovolacom súde

V súvislosti s konaním na dovolacom súde vznikne poplatková povinnosť „za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov" (ako povinnosť „ex post") v podstate iba v prípadoch, ak ...
Justičná revue 5/2012

Justičná revue 5/2012

Justičná revue 5/2012
Opäť k pojmu „požadovaný podiel" pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Opäť k pojmu „požadovaný podiel" pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Súdy častokrát uvedený pojem vykladajú rôzne a následne rôzne určia výšku súdneho poplatku.
Patrí obchodný podiel do BSM?

Patrí obchodný podiel do BSM?

Obchodný podiel bude patriť do BSM, ak jeden z manželov nadobudol obchodný podiel počas trvania manželstva a ak bol tento nadobudnutý aspoň z časti zo spoločných prostriedkov (napr. ...
Zrušenie BSM za trvania manželstva

Zrušenie BSM za trvania manželstva

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Vypratanie bytu na základe rozsudku voči jednému z manželov

Rozsudok, ktorým sa ukladá manželovi, aby sa z bytu vysťahoval, možno vykonať aj proti jeho manželke (manželovi), ak bývajú v byte obidvaja a ak nedošlo k rozvodu manželstva.
PoUtStŠtPiSoNe
: