Nájdených výsledkov: 91

Podnik ako predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podnik môže byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak len za predpokladu, že ide o podnik patriaci obidvom manželom ako podnikateľom. Pokiaľ však bol podnikateľom len ...

Darovanie a BSM

Darovanie napr. rodinného domčeka patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov jedným z manželov druhému manželovi treba posudzovať ako obchádzanie (§ 39 O.z.) kogentných ...

Darovanie a BSM

Nie je pochybností o tom, že darom a tým aj osobným majetkom jedného z manželov môže byť aj vec darovaná druhým manželom z jeho samostatného majetku. Rozdielne názory sú však v otázke ...

Rozhodujúci okamih pre začlenenie peňažného plnenia do BSM, Leasingové splátky

Leasingové splátky sú svojou podstatou len jednou z výdavkových položiek súkromného podnikateľa. Právne významnými pre nadobúdanie veci do bezpodielového spoluvlastníctva sa stávajú ...

Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí až vyplatená a prevzatá mzda, nie však nárok na mzdu. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí celá vyplatená mzda, nielen tá ...

Prikázanie veci do výlučného vlastníctva jedného z manželov počas trvania ďalšieho manželstva

Ak pripadnú niektorému z bývalých manželov pri vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľné alebo hnuteľné veci do individuálneho osobného vlastníctva, a to už v čase, ...
Test: Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Test: Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Sú vám zrejmé odpovede na všetky otázky týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Čo tvorí predmet BSM a čo patrí do výlučného vlastníctva jedného z manželov? ...
PoUtStŠtPiSoNe
: