Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
Predplatné
Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 179

Rozsah a spôsob vydania bezdôvodného obohatenia vrátením veci

Pri rozhodovaní o tom, či je vydanie bezdôvodného obohatenia vrátením veci dobre možné, odvolací súd neprihliadol k dôsledkom na oboch stranách z hľadiska ekonomického, t. j. aby ...
Trestný čin podielnictva a legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ich aplikačné problémy

Trestný čin podielnictva a legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ich aplikačné problémy

Napriek, nášmu obrazne povedanému, štvrtému miestu patrí tejto oblasti nepochybne prvé miesto v oblasti páchania trestnej činnosti
Aktuálny návrh KS Prešov na Súdnom dvore EÚ

Aktuálny návrh KS Prešov na Súdnom dvore EÚ

Krajský súd v Prešove v spore spotrebiteľa voči veriteľovi o vrátenie zaplateného poplatku za prípadný odklad splátok úveru...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2019

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2019

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal siedmu Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky za rok 2019, a to vo veciach občianskoprávnych.
Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru (2. časť: Vymedzenie zákonných nárokov veriteľa)

Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru (2. časť: Vymedzenie zákonných nárokov veriteľa)

Vzhľadom na aktuálnosť tejto témy si v právnej analýze uvedenej nižšie v tomto texte dovoľujeme poukázať na judikatúru súdov v tejto otázke, podrobiť ju analýze (resp. vo vzťahu k ...

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri uzatváraní zmluvy nesúhlas tak, aby v prípade ...

Platnosť rozhodcovskej doložky pri spotrebiteľskej zmluve

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri uzatváraní zmluvy nesúhlas tak, aby v prípade ...
Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Jarkovský proti Slovenskej republike

V čase nadobudnutia pozemkov sťažovateľom existovali rozsudky všeobecných súdov, ktoré umožňovali uplatnenie podobných nárokov, tieto rozsudky však neobsahovali žiadnu analýzu, pokiaľ ...
Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby na cudzom pozemku, kedy k jeho obohateniu dochádza ...
Platnosť majetkovoprávnych úkonov obce, dôkazné bremeno o platnosti úkonu obce

Platnosť majetkovoprávnych úkonov obce, dôkazné bremeno o platnosti úkonu obce

Majetkovoprávne úkony, o ktorých prislúcha rozhodovať obecnému zastupiteľstvu, sú pre obec záväzné len v prípade predchádzajúceho kladného rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Bez ...

Platnosť majetkovoprávnych úkonov obce, dôkazné bremeno o platnosti úkonu obce

Majetkovoprávne úkony, o ktorých prislúcha rozhodovať obecnému zastupiteľstvu, sú pre obec záväzné len v prípade predchádzajúceho kladného rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Bez ...

Vyporiadanie investícií na spoločnú vec, právo na zaplatenie náhrady

Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným spoluvlastníkom právo na náhradu za vynaložené investície ...
PoUtStŠtPiSoNe
: