Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
Predplatné
Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 244

Dôvodová správa k zákonu č. 108/2024 Z. z.

Dôvodová správa     A.    Všeobecná časť   Návrh zákona prináša novú všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá ...
JUDIKATÚRA: PZP a úroky z omeškania

JUDIKATÚRA: PZP a úroky z omeškania

Pokiaľ ide o nárok na úrok z omeškania podľa zákona o PZP, platí, že ak poškodený žaluje priamo poisťovňu, na priznanie úroku z omeškania sa vzťahujú ustanovenia, podľa ktorých sa ...
JUDIKATÚRA: Nárok na úroky z omeškania pri škode hradenej z PZP

JUDIKATÚRA: Nárok na úroky z omeškania pri škode hradenej z PZP

Výklad ustanovenia § 11 ods. 8 zákona spočívajúci v tom, že poškodený má nárok na úrok z omeškania jedine v prípade uvedenom v tomto ustanovení, nemožno akceptovať pre jeho ...
Omeškanie dlžníka a povinnosť platiť úroky z omeškania

Omeškanie dlžníka a povinnosť platiť úroky z omeškania

Článok sa zaoberá problematikou úrokov z omeškania a povinnosťou dlžníka platiť úroky z omeškania.

Dôvodová správa k zákonu č. 496/2022 Z. z.

Všeobecná časť Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 ...

Dôvodová správa k zákonu č. 433/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Predkladá sa návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
JUDIKATÚRA: Povinnosť poisťovateľa platiť úroky z omeškania

JUDIKATÚRA: Povinnosť poisťovateľa platiť úroky z omeškania

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke povinnosti platiť úroky z omeškania podľa zákona o PZP a Občianskeho zákonníka.
JUDIKATÚRA: Úroky z omeškania pri nadmernom odpočte DPH

JUDIKATÚRA: Úroky z omeškania pri nadmernom odpočte DPH

Najvyšší správny súd konštatuje, že vrátenie nadmerného odpočtu sa uskutoční v primeranej lehote vyplatením finančnej hotovosti, alebo porovnateľným spôsobom a prijatý spôsob ...
JUDIKATÚRA: Prihlásenie (správcom dane) nevyrúbených úrokov z omeškania v reštrukturalizačnom konaní

JUDIKATÚRA: Prihlásenie (správcom dane) nevyrúbených úrokov z omeškania v reštrukturalizačnom konaní

Veľký senát Najvyššieho súdu SR sa zaoberal otázkou vyrubenia úrokov z omeškania (správcom dane) po začatí reštrukturalizačného konania.
ASPI | Kalkulačky pre výpočet odmeny pre advokáta, úrokov z omeškania, súdnych poplatkov

ASPI | Kalkulačky pre výpočet odmeny pre advokáta, úrokov z omeškania, súdnych poplatkov

Jednoduché výpočty cez Kalkulačky ASPI - vypočítajte si odmeny pre advokáta, úroky z omeškania, súdne poplatky, sledujte lehoty.

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 408/2021 Z. z.

Dôvodová správa   Všeobecná časť   Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ...
PoUtStŠtPiSoNe
: