Nájdených výsledkov: 200

Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.

Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti vyjadrenej v § 11 ods. 6 písm. a/ alebo b/ ...

Neplatnosť zmluvy o dielo, dôkazná núdza

Vzhľadom na to, že Obchodný zákonník nestanovuje obligatórne písomnú formu zmluvy o dielo, je zodpovednosťou zmluvných strán (subjektov obchodnoprávneho vzťahu), či sa ...

211/2018 Z. z.

Dôvodová správa.

Pojednávanie v odvolacom konaní podľa CSP

Odvolací súd nemôže prehodnotením dokazovania, ktoré vykonal súd prvej inštancie, odlišne posúdiť skutkový stav prejednávanej veci. Táto zásada vyplýva z princípu neúplnej apelácie. ...

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. sa neobmedzuje len na prípady vysokej úrovne predchádzajúceho uplatnenia poškodeného v ...

Sme rodina sa opäť pokúsi presadiť tzv. exekučnú amnestiu

Poslanci Sme rodina chcú, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie.
TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DEBATY: Úroky a úroky z omeškania

TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DEBATY: Úroky a úroky z omeškania

Seminár bude vedený formou panelovej diskusie, na ktorej budú postupne rozoberané argumenty jednotlivých názorových prúdov .
PoUtStŠtPiSoNe
: