Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odpor proti platobnému rozkazu 2 (vzor odporu)

Stanislava Ďurišová • 13.12. 2023, 22:08

Pokiaľ Vám bol doručený platobný rozkaz, odpor voči platobnému rozkazu slúži ako obrana voči platobnému rozkazu. V prípade, ak nebude odpor podaný, platobný rozkaz sa stane právoplatný a má rovnaké účinky ako rozsudok.

Všeobecne o platobnom rokzake

Platobný rozkaz je druh súdneho rozhodnutia, ktorý vydáva súd v prípade, ak sa v návrhu (žalobe) uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom.

V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal.

Súd môže vydať platobný rozkaz aj v prípade, ak žalobca nežiadal rozhodnúť touto formou, ale formou rozsudku.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Odpor voči platobnému rozkazu

Na odôvodnenie odporu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenie (vecné alebo právne), spochybňujúce opodstatnenosť v platobnom rozkaze uloženej povinnosti zaplatiť žalobcovi ním uplatňovanú pohľadávku. Nie je nutné, aby v odpore reagoval na všetky skutočnosti, z ktorých žalobca vyvodzuje svoje právo. Nemusí ani uviesť dôvod ním tvrdeného zániku práva, s tým sa súd musí vyporiadať pri prejednaní veci v riadnom konaní. Z hľadiska posúdenia, či odpor je odôvodnený, nie je rozhodujúce ani to, či žalovaným uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie.

Za odôvodnený sa teda bude považovať aj odpor, v ktorom žalovaný uvedie: „Podávam odpor z dôvodu, že v našej firme neevidujeme neuhradenú faktúru č. 123456 voči žalobcovi". Odporúčame však okolnosti rozviesť podrobnejšie.

Pozor pri odôvodňovaní odporu, ak je dôvodom len vaša insolventnosť, teda nedostatok peňažných prostriedkov. Niektoré súdy vyvodzujú z tvrdenia, že „žalovaný uvádza, že nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie dlhu", že odpor nie je odôvodnený. Za odôvodnenie považujú len tvrdenia týkajúce sa dôvodnosti alebo výšky uplatneného nároku. Preto sa odporúča v takýchto prípadoch širší opis okolností a žiadosť o inú lehotu na plnenie než bola určená v platobnom rozkaze, napríklad splátky.

Upomínacie konanie

Platobný rozkaz môže byť vydaný aj podľa osobitného zákona o upomínacom konaní. V takomto prípade je príslušným súdom na podanie žaloby vždy Okresný súd Banská Bystrica. Ide o pomerne rýchlu formu konania, kedy platobný rozkaz býva vydaný v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia súdneho poplatku. 

Upomínacie konanie je výhodné pre žalobcov aj z toho titulu, že súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je len 3 % (oproti poplatku vo výške 6 % na príslušnom súde).

Ďalšou zmenou, ktorú uvedený zákon prináša, je kontrola údajov o tom, či veriteľ a dlžník evidujú pohľadávku/záväzok vo svojom účtovníctve. Pokiaľ áno, má dlžník o to náročnejšiu úlohu pri odôvodňovaní odporu.

Odôvodnený odpor sa podáva vždy na určených formulároch a je nutné ho adresovať Okresnému súdu Banská Bystrica. 

Pokiaľ bude odpor odôvodnený, súd platobný rozkaz zruší a požiada veriteľa o vyjadrenie, či má záujem pokračovať na miestne príslušnom súde. Pokiaľ má veriteľ záujem pokračovať na meistne príslušnom súde, celé konanie sa presúva na príslušný súd.

Súdny poplatok sa v tom prípade nedopláca (ostáva na pôvodnej úrovní 3 %).

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2023

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: