Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
Predplatné
Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
TlačPoštaZväčšiZmenši

Informovanie o maloletom dieťati (vzor návrhu)

Edmund Horváth • 12.3. 2011, 13:05

Okresnému súdu

Rimavská Sobota

 

Otec: Kamil Baláž, nar. 1. 6. 1968, bytom Hnúšťa, Jelšavská 8, štátne občianstvo SR

Matka: Jaroslava Karasová, nar. 12. 1. 1970, bytom Tisovec, Roľnícka 7, štátne občianstvo SR

návrh otca o uloženie povinnosti podávať informácie o maloletom Kolomanovi Balážovi, nar. 7. 6. 1998, bytom u matky, št. obč. SR

I.

Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote, č. k. 18C 974/09-59 zo dňa 17. 12. 2009, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 20. 1. 2010 bolo manželstvo účastníkov konania rozvedené a maloletý Koloman Baláž, nar. 7. 6. 1998 bol na čas po rozvode zverený do osobnej starostlivosti matky.

Dôkaz

Rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 18C 974/04-59

II.

Aj napriek tej skutočnosti, že matka mi umožňuje sa s maloletým synom stretávať tak, ako bolo súdom stanovené, odmieta mi však podávať akékoľvek informácie o maloletom dieťati. Pokiaľ by som bol vedel, že dochádza u maloletého syna k tak podstatnému zhoršovaniu školských výsledkov ako vyplývalo z vysvedčenia, ktoré mi syn predložil, bol by som pri našich stretnutiach kládol na spoločné učenie sa väčší dôraz. Zo strany maloletého syna som sa tiež dozvedel, že absolvoval s matkou viacero odborných vyšetrení. Ich význam a výsledky mi nevedel interpretovať a matka sa o tom so mnou odmieta rozprávať.

Dôkazy

Výsluch rodičov

Výsluch maloletého dieťaťa

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s mojim právom na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

rozsudok:

Matka maloletého Jaroslava Karasová, nar. 12. 1. 1970 je povinná písomne informovať otca Kamila Baláža, nar. 1. 6. 1968 vždy k poslednému dňu každému kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku o zdravotnom stave maloletého vrátane absolvovaných vyšetrení a ich výsledkoch, školských výsledkoch, hlavne priebežných hodnoteniach a dosahovanom prospechu v jednotlivých predmetoch, mimoškolských aktivitách ako aj ostatných podstatných a mimoriadnych veciach týkajúcich sa maloletého.

V Hnúšti dňa 20. júna 2010

 

podpis otca

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3804
PoUtStŠtPiSoNe
: