TlačPoštaZväčšiZmenši

Pristúpenie ďalšieho odporcu - nevyhovenie návrhu - § 92 ods. 1 OSP

1.2. 2011, 21:50 |  Edmund Horváth

 

23Cb/41/2008-90

4585412547

 

U z n e s e n i e

 

Okresný súd Detva v právnej veci navrhovateľa Firma, a. s. so sídlom Hlavná 1, Bratislava, IČO: 12 365 547 zast. JUDr. Jánom Hraškom, advokátom, Hlavná 5, Bratislava proti odporkyni Lujze Váradiovej, nar. 10. 10. 1950, bytom Bočná 6, Detva zast. JUDr. Deziderom Šikovným, advokátom, Horná 1, Detva o zaplatenie 431,04 € s príslušenstvom o návrhu odporkyne na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania takto

 

 r o z h o d o l  :

 

      Súd návrh odporkyne na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania na strane odporcu, a to Jozefa Váradiho, nar. 5. 5. 1950, bytom Záturecká 4, Hriňová  z a m i e t a.

 

 O d ô v o d n e n i e

 

 

     Podaním zo dňa 22. 07. 2010 navrhla odporkyňa prostredníctvom svojho právneho zástupcu, aby súd pripustil vstúpenie Jozefa Váradiho, nar. 5. 5. 1950 do konania na strane odporcu, keďže uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K/452/2007 zo dňa 11. 02. 2010 bol zrušený konkurz na majetok dlžníka Jozefa Váradiho.  

 

     Podľa ustanovenia § 92 ods. 1 O. s. p. na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania pristúpil ďalší účastník. Súhlas toho, kto má takto do konania vstúpiť, je potrebný, ak má vystupovať na strane navrhovateľa.

 

     Z ustanovenia § 79 O. s. p. vyplýva, že konanie začína na návrh. Podanie návrhu na začatie občianskeho súdneho konania je typický spôsob jeho začatia, vyjadruje dispozičnú zásadu vo veciach, v ktorých konanie môže začať iba na základe návrhu. Zákon síce o tom výslovne nehovorí, ktorý účastník môže návrh na pristúpenie účastníka podať, ale že z dispozičnej zásady ovládajúcej začatie sporového konania vyplýva, že odôvodnený návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného môže podať iba žalobca. Návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka je v tomto zmysle tiež návrhom na začatie konania. Bolo by v rozpore s dispozičnou zásadou ovládajúcou sporové konania, keby okruh účastníkov na strane žalovaného určoval žalovaný. Nesporne určiť okruh účastníkov je právom žalobcu, čomu nasvedčuje aj ustanovenie § 96 O. s. p., ktoré jednoznačne dáva právo žalobcovi návrh na začatie konania sčasti alebo celkom zobrať späť. Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že aj keby návrhu žalovaného na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného bolo vyhovené, žalobca by vždy mohol takýto návrh voči ktorémukoľvek účastníkovi na strane žalovaného zobrať späť.

 

     Vzhľadom k uvedenému, preto súd procesný návrh odporkyne na pripustenie pristúpenia ďalšieho účastníka do konania na strane odporcu zamietol.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na podpísanom súde.

 

 V Detve dňa 18. októbra 2010

  

 

               JUDr. Ferdinand Spravodlivý

                                                                                                                   sudca

 

Za správnosť vyhotovenia: Amália Šikovná

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1443
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferenciahttps://www.teraz.sk/slovensko/modely-legislativnej-ochrany-prav-men/446794-clanok.html

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu ...

SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sas-vyzyva-ggala-aby-pred-volbami-n/446778-clanok.html

Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov ...

Jsme poslední v Evropě, kdo dává nejmenší děti do státní péče, říká soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/deti-vychova-statni-pece-rozhovor-soudce-lubomir-ptacek.A200207_101427_domaci_remy

Ve sporech o dítě jde především o jeho práva, ne o práva rodičů.

Noví slovenskí sudcovia si môžu vybrať pôsobisko, zistiť rozsah práce či počty budúcich kolegovhttps://www.webnoviny.sk/novi-slovenski-sudcovia-si-mozu-vybrat-posobisko-zistit-rozsah-prace-ci-pocty-buducich-kolegov/

Noví sudcovia, ktorí prichádzajú do justície, si môžu vybrať svoje budúce pôsobisko.

SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gála, aby nevymenoval nových predsedov súdovhttps://www.webnoviny.sk/sas-vyzyva-ministra-spravodlivosti-gala-aby-nevymenoval-novych-predsedov-sudov/

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by nemal menovať viacerých predsedov súdov, ...

Študentkám nárok na materské automaticky nevznikáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentkam-narok-na-materske-automat/446499-clanok.html

Študentke vznikne nárok na materské jedine v dvoch prípadoch a to za predpokladu, že je popri ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: