TlačPoštaZväčšiZmenši

Pristúpenie ďalšieho odporcu - nevyhovenie návrhu - § 92 ods. 1 OSP

1.2. 2011, 21:50 |  Edmund Horváth

 

23Cb/41/2008-90

4585412547

 

U z n e s e n i e

 

Okresný súd Detva v právnej veci navrhovateľa Firma, a. s. so sídlom Hlavná 1, Bratislava, IČO: 12 365 547 zast. JUDr. Jánom Hraškom, advokátom, Hlavná 5, Bratislava proti odporkyni Lujze Váradiovej, nar. 10. 10. 1950, bytom Bočná 6, Detva zast. JUDr. Deziderom Šikovným, advokátom, Horná 1, Detva o zaplatenie 431,04 € s príslušenstvom o návrhu odporkyne na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania takto

 

 r o z h o d o l  :

 

      Súd návrh odporkyne na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania na strane odporcu, a to Jozefa Váradiho, nar. 5. 5. 1950, bytom Záturecká 4, Hriňová  z a m i e t a.

 

 O d ô v o d n e n i e

 

 

     Podaním zo dňa 22. 07. 2010 navrhla odporkyňa prostredníctvom svojho právneho zástupcu, aby súd pripustil vstúpenie Jozefa Váradiho, nar. 5. 5. 1950 do konania na strane odporcu, keďže uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K/452/2007 zo dňa 11. 02. 2010 bol zrušený konkurz na majetok dlžníka Jozefa Váradiho.  

 

     Podľa ustanovenia § 92 ods. 1 O. s. p. na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania pristúpil ďalší účastník. Súhlas toho, kto má takto do konania vstúpiť, je potrebný, ak má vystupovať na strane navrhovateľa.

 

     Z ustanovenia § 79 O. s. p. vyplýva, že konanie začína na návrh. Podanie návrhu na začatie občianskeho súdneho konania je typický spôsob jeho začatia, vyjadruje dispozičnú zásadu vo veciach, v ktorých konanie môže začať iba na základe návrhu. Zákon síce o tom výslovne nehovorí, ktorý účastník môže návrh na pristúpenie účastníka podať, ale že z dispozičnej zásady ovládajúcej začatie sporového konania vyplýva, že odôvodnený návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného môže podať iba žalobca. Návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka je v tomto zmysle tiež návrhom na začatie konania. Bolo by v rozpore s dispozičnou zásadou ovládajúcou sporové konania, keby okruh účastníkov na strane žalovaného určoval žalovaný. Nesporne určiť okruh účastníkov je právom žalobcu, čomu nasvedčuje aj ustanovenie § 96 O. s. p., ktoré jednoznačne dáva právo žalobcovi návrh na začatie konania sčasti alebo celkom zobrať späť. Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že aj keby návrhu žalovaného na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného bolo vyhovené, žalobca by vždy mohol takýto návrh voči ktorémukoľvek účastníkovi na strane žalovaného zobrať späť.

 

     Vzhľadom k uvedenému, preto súd procesný návrh odporkyne na pripustenie pristúpenia ďalšieho účastníka do konania na strane odporcu zamietol.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na podpísanom súde.

 

 V Detve dňa 18. októbra 2010

  

 

               JUDr. Ferdinand Spravodlivý

                                                                                                                   sudca

 

Za správnosť vyhotovenia: Amália Šikovná

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1457
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Purgat: Generálny prokurátor bude bábkou v rukách politikovhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/552492-purgat-generalny-prokurator-bude-babkou-v-rukach-politikov/

Vládna koalícia ide meniť spôsob voľby generálneho prokurátora.

Sudca Kliment zváži, kedy podá návrh na odvolanie Praženkovejhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudca-kliment-zvazi-kedy-poda-navrh/469409-clanok.html

Súdna rada nemá momentálne svojho podpredsedu.

Zvierací ombudsman chce, aby štát navrhol opatrenia s chovom zvierathttps://www.teraz.sk/slovensko/zvieraci-ombudsman-chce-aby-stat-nav/469399-clanok.html

Znenie petícií, ktoré žiadajú zákaz chovu zvierat v osadách, môže byť protiústavné.

Súdna rada si podpredsedu nezvolila, Kliment vyzval Praženkovú k odchodu z funkciehttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-si-podpredsedu-nezvolila-kliment-vyzval-prazenkovu-k-odchodu-z-funkcie/

Súdna rada SR na pondelkovom zasadnutí nezvolila svojho chýbajúceho podpredsedu.

U Zemana rozhodl i věk šéfa Nejvyššího soudu. Dotčená nejsem, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marie-benesova-milos-zeman-petr-angyalossy-nejvyssi-soud-justice.A200524_125821_domaci_soch

Prezident Miloš Zeman vybral nového předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho, mimo jiné, ...

M. Kolíková je nespokojná s inštitútom justičného čakateľahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-nie-je-spokojna-s-instit/469100-clanok.html

Ministerka spravodlivosti navrhuje niekoľko zmien.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: