Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Návrh oprávneného na položenie predbežnej otázky Európskemu súdnemu dvoru

najpravo.sk • 17.2. 2014, 12:35

Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenesený obsah právnych noriem Európskej únie. Zmyslom riešenia predbežnej otázky je zabezpečiť jednotný výklad komunitárneho práva, teda nie rozhodnúť určitý spor, ktorý nemá žiadnu komunitárnu relevanciu a je vo výlučnej kompetencii súdu členskej krajiny.

Ak súd pri priebežnom posudzovaní veci nedospeje k záveru o potrebe výkladu komunitárneho práva a návrhu účastníka na prerušenie konania v zmysle § 109 ods. 1 písm. c/ O. s. p. nevyhovie, prejednanie a rozhodnutie veci sudcom vnútroštátneho súdu nezakladá (v takom prípade) procesné vady konania ani v zmysle § 237 písm. f/, ani v zmysle písm. g/ O. s. p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013, sp. zn. 8 Cdo 5/2013)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Humenné uznesením zo 21. decembra 2012, č. k. 5 Ecud 1/2012-19 zastavil konanie o návrhu oprávneného na vyhlásenie rozsudku Okresného súdu Plzeň – mesto zo dňa 17. 02. 2010, č. k. 36 C 244/2009 za vykonateľný v Slovenskej republike. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch") a článkom 52 Nariadenia rady (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Nariadenia"). Oprávnený nezaplatil súdny poplatok v súlade s položkou 18d Sadzobníka súdnych poplatkov ani po výzve súdu, aby poplatok zaplatil v lehote a poučení o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2486

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: