Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Definícia prekvapivého rozhodnutia (§ 382 CSP)

najpravo.sk • 20.6. 2018, 17:58

O tzv. prekvapivé rozhodnutie ide predovšetkým vtedy, ak odvolací súd založí svoje rozhodnutie vo veci na iných právnych záveroch ako súd prvej inštancie, za súčasného naplnenia tej okolnosti, že proti týmto iným (odlišným) právnym záverom odvolacieho súdu, nemá strana konania možnosť vyjadrovať sa, právne argumentovať, prípadne predkladať nové dôkazy, ktoré sa z hľadiska doterajších právnych záverov súdu prvej inštancie, nejavili ako významné.

Výzva odvolacieho súdu podľa § 382 CSP je potrebná vždy, keď odvolací súd dospeje k záveru, že nárok treba posúdiť podľa celkom iného právneho predpisu, ako ho posúdil súd prvej inštancie, alebo síce podľa toho istého právneho predpisu, ako ho posúdil súd prvej inštancie, ale podľa iného ustanovenia za súčasného splnenia podmienky, že toto iné zákonné ustanovenie je pre rozhodnutie veci rozhodujúce.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. marca 2018, sp. zn. 7 Cdo 1/2018)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 9. decembra 2013 č. k. XX zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 6.610,92 € spolu  s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 3.447,11 € od 11. marca 2009  do zaplatenia, s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 1.164,44 € od 18. marca 2009 do zaplatenia, s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 1.832,60 € od 25. marca 2009 do zaplatenia, s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy  166,77 €  od 31. marca 2009  do zaplatenia titulom vydania bezdôvodného obohatenia. Rozhodnutie o náhrade trov konania si vyhradil na samostatné konanie. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil § 266 ods. 1 až 4 a § 369 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka a § 451 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka;  vecne tým, že žalovaná v čase odpísania finančných prostriedkov z bežného účtu žalobcu postupovala predčasne a bez právneho dôvodu, keďže v tomto čase nepredložila klientovi  – spoločnosti J.  vyplnenú zmenku na plnenie, ktorý by odmietol poskytnúť žalovanej plnenie, a nepredložila predmetnú zmenku následne žalobcovi ako avalistovi, aby splnil záväzok za klienta banky. Žalovaná postupovala v rozpore s dohodnutými právami a povinnosťami definovanými zmluvnými stranami v Zmluve o použití zmenky č. 100.901/1 zo dňa 23. mája 2008. Žalovaná v prípade neuhradenia celkovej pohľadávky klientom spoločnosťou J. mala povinnosť vyplniť zmenku v rozsahu dohodnutom v zmluve, predložiť ju na plnenie klientovi a v prípade, že klient by si svoje povinnosti nesplnil, mala požiadať žalobcu ako avalistu zmenky o poskytnutie plnenia v rozsahu definovanom vo vyplnenej zmenke. Vo výzve doručovanej žalobcovi zo dňa 26. februára 2009 žalovaná tento postup zadefinovala, no neriadila sa ním. Žalobca teda ako avalista nebol vyzvaný na splnenie si zmluvne dohodnutých povinností, keďže mu nebola predložená zmenka na plnenie. Preto, ak žalovaná odúčtovala žalovanú sumu z účtu žalobcu, ide o majetkový prospech získaný bez právneho dôvodu, čím sa žalovaná bezdôvodne obohatila na ujmu žalobcu.    

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3182

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: