Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 2 OZ

najpravo.sk • 8.4. 2015, 19:50

Právu na ochranu domova detí treba dať v konkrétnych súvislostiach prednosť pred právom na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Zachovanie domova detí je dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý súd pre tento čas, t.j. pre čas, kým predmet spoluvlastníctva plní túto funkciu, podielové spoluvlastníctvo nezruší a nevyporiada.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. novembra 2013, sp. zn. 6 Cdo 279/2012)

Z odôvodnenia:

Žalobou podanou na Okresnom súde Prešov 27. októbra 2008 sa žalobca domáhal voči žalovanej (svojej bývalej manželke) zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k 3-izbovému bytu č. 8 s príslušenstvom, nachádzajúcemu sa na treťom poschodí bytového domu súp. č. X. v P.P., zapísanému v katastri nehnuteľností pre kat. úz. P. na liste vlastníctva č. X. (ďalej len „byt“), ako aj k spoluvlastníckemu podielu 67/2982-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu (ďalej len „podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu“) a k spoluvlastníckemu podielu 67/2982-in na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, zapísanému v katastri nehnuteľností pre kat. úz. P. na liste vlastníctva č. X. ako parcela reg. C č. X. - zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m2 (ďalej len „podiel na pozemku“). Byt, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a podiel na pozemku žiadal prikázať do vlastníctva žalovanej s tým, že jej bude zároveň uložená povinnosť zaplatiť mu sumu bývalých 1 100 000 Sk (36 513,31 EUR).

Žalovaná so žalobou nesúhlasila z dôvodu záujmu chrániť bytovú potrebu svojich dvoch dcér (detí účastníkov), ktoré boli zverené do jej starostlivosti. Poukazovala na to, že by nebola schopná vyplatiť žalobcu, a že sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva, pretože pokiaľ by bol byt prikázaný žalobcovi, spolu s deťmi by nemala kde ísť bývať.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1938
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: