TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena zákona o pozemkových spoločenstvách v súvislosti s pandémiou koronavírusu

26.4. 2020, 13:19 |  najpravo.sk

Dňa 22.4.2020 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Tento zákon zatiaľ ešte nepodpísala prezidentka SR.

Podľa predmetnej novely počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, počas ktorého je obmedzená sloboda pohybu a pobytu alebo právo pokojne sa zhromažďovať, nie je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva na tie úkony, ktorých nevykonaním by hrozilo zmeškanie lehôt ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti.

To znamená, že v týchto prípadoch je oprávnený konať výbor. O vykonaní uvedených úkonov v čase pandémie, o ktorých by inak patrilo rozhodovať zhromaždeniu spoločenstva, je výbor povinný informovať zhromaždenie na najbližšom zasadnutí.

Pôvodne sa návrh novely primárne týkal možnosti odkladu schválenia účtovnej závierky, no túto situáciu už všeobecne rieši § 20 zákona č. 67/2020 Z. z. účinný od 9.4.2020, podľa ktorého účtovná jednotka môže splniť zmeškané povinnosti v oblasti účtovníctva do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Zároveň sa v novele zákona o pozemkových spoločenstvách ustanovuje, že príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor nezačne, prípadne zastaví konanie o uloženie pokuty, ak spoločenstvo nemôže zvoliť nové orgány spoločenstva alebo ak nemôže uskutočniť zasadnutie zhromaždenia z dôvodu pandémie koronavírusu. Zároveň sa ustanovuje, že tieto povinnosti si má spoločenstvo splniť do 90-tich dní od skončenia pandémie.

Otázne je, či bolo touto novelou správne novelizovať § 16 ods. 7 zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý sa týka oprávnení tzv. nefunkčného výboru. V dôsledku tejto novely sa do kompetencie tzv. nefunkčného výboru zavádza aj konanie vo veciach úkonov nevyhnutných na odvrátenie ohrozenia života, zdravia alebo škody na majetku, pričom uvedené nie je obmedzené na obdobie pandémie koronavírusu. Zároveň o týchto úkonoch výbor nie je v zmysle novely povinný informovať na najbližšom zasadnutí zhromaždenia, keďže v zmysle novely sa táto informačná povinnosť týka len úkonov vykonaných v čase pandémie, ktorých nevykonaním by hrozilo zmeškanie lehôt ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti. V dôsledku tejto novely tak môže dôjsť k situáciám, kedy tzv. nefunkčný (nelegitímny) výbor bude mať väčšie oprávnenia ako výbor, ktorý je riadne obsadený a plynie mu funkčné obdobie.

Celé znenie novely možno nájsť tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477724

JUDr. Marek Maslák, PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, PF TU v Trnave
Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s. r. o.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 736
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Pridať článok

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Zvýšenie počtu obyvateľov obce pred volbami

Najvyšší súd SR uvádza, že nie je oprávnený skúmať úmysel prihlásenia na trvalý pobyt a na tom základe zasahovať do výsledkov volieb. ...

JUDIKATÚRA: Vysielanie vyučovacích hodín online a GDPR

Súdny dvor sa vyjadril k uplatneniu nariadenia GDPR na online vyučovacie hodiny a k uplatneniu článku 88 ods. 1 a 2 nariadenia GDPR vo ...

JUDIKATÚRA: Intenzita ovplyvňovania voliča počas volieb

Najvyšší súd SR sa vyjadril k otázke intenzity ovplyvňovania voličov počas volieb, ktorá je spôsobila privodiť zrušenie výsledku volieb.

JUDIKATÚRA: Kandidatúra odsúdenej osoby je dôvodom na nezákonnosť volieb

Najvyšší súd SR sa v rámci rozhodovania o zákonnosti volieb venoval otázke vplyvu právoplatného odsúdenia a zahladenia trestu na zákonnosť ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2023

Právny obzor 1/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 1/2023

Zo súdnej praxe 1/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 1/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2022

Zo súdnej praxe 6/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: