TlačPoštaZväčšiZmenši

Ústavné právo

12.12. 2016, 18:27 |  najpravo.sk

Krošlák, D. a kol: Ústavné právo, Wolters Kluwer, 11/2016, 804 strán, tvrdá väzba

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok pôsobiacich v čase písania na viacerých akademických pracoviskách – na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Právnickej fakulte Oxfordskej univerzity v Oxforde a na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Ústavné právo

Od skôr publikovaných učebníc ústavného práva sa publikácia líši vo viacerých aspektoch - predovšetkým je v nej v oveľa väčšej miere ako doteraz reflektovaná skutočnosť, že slovenský ústavný systém existuje v prostredí výrazne formovanom členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a v Rade Európy. Na základe toho boli tak do jednotlivých častí a kapitol zapracované príslušné normatívne akty, ako aj judikatúra Súdneho dvora Európskej únie či Európskeho súdu pre ľudské práva.

Ústavné právo

Obsah knihy je rozdelený na štyri časti.

  • V prvej časti sa autori snažili nielen načrtnúť, ale aj bližšie analyzovať teoretické, historické a normatívne základy, na ktorých je postavené slovenské ústavné právo.
  • Druhá časť prináša výklad problematiky ľudských práv v slovenskom, ale aj európskom kontexte.
  • Tretia časť sa zaoberá jednotlivými ústavnými inštitúciami Slovenskej republiky a
  • štvrtá časť učebnice prináša rozbor problematiky ústavnoprávnych aspektov verejnej správy.

Ústavné právo

Pri „napĺňaní“ obsahu autori kládli dôraz na to, aby poskytli čitateľom čo najkomplexnejší a najpresnejší obraz o analyzovanej téme. Dokonca možno povedať, že na niektorých miestach sa kniha nevyhýba kritike aktuálnych právnych pomerov a súčasne načrtáva aj možné východiská prípadnej budúcej právnej úpravy. Autorský kolektív na mnohých miestach do textu zaradil viaceré teóriu ilustrujúce praktické príklady, tabuľky či kontextuálne exkurzy. Navyše každá kapitola má na svojom konci stručné zhrnutie, ktoré by malo čitateľovi naznačiť najdôležitejšie aspekty tej-ktorej problematiky.

Ústavné právo

Publikácia si nájde miesto nielen u študentov práva, právnych akademikoch, ale aj u právnikov v praxi a laickej verejnosti majúcej záujem o otázky na pomedzí politiky a ústavného práva.

Ústavné právo

Pár slov o autoroch

Mgr. Lucia Berdisová, PhD. vyštudovala odbor právo a odbor filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2005 vyučuje ústavné právo a predmety týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov, interpretácie a argumentácie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Ako vedecká pracovníčka pôsobí na Ústave štátu a práva SAV. V rokoch 2012 a 2013 pracovala ako poradkyňa na Ústavnom súde SR.

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA je absolventom Právnickej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a Tilburskej univerzity v Tilburgu. Od roku 2004 pôsobí na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky PF UK v Bratislave. Je autorom vyše stovky publikovaných príspevkov, štyroch vysokoškolských učebníc a šiestich monografií.

Autor je podpísaný aj pod publikáciou Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861.

JUDr. Milan Hodás, PhD. absolvoval PF UK v Bratislave, bol štátnym radcom na Úseku legislatívy a aproximácie práva a na Odbore pre európske záležitosti Kancelárie NR SR, riaditeľom legislatívno-právneho odboru na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Katedre ústavného práva UK v Bratislave. Prednáša a publikuje na Slovensku i v zahraničí.

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D, LL.M. študoval právo na PF Univerzity Karlovej v Prahe, University of Nottingham a American University Washington College of Law. V rokoch 2009 až 2013 pracoval ako právnik na Európskom súde pre ľudské práva. Od roku 2013 je asistentom sudkyne ÚS ČR a od roku 2014 odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF Univerzity Palackého v Olomouci.

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. absolvoval štúdium na PF a FF UK v Bratislave a na Právnickej fakulte Ludwig-Maximilian-Universität v Mníchove. Pedagogicky pôsobí na Katedre teórie práva a ústavného práva PF Trnavskej univerzity v Trnave. Ako hosťujúci prednášajúci bol činný aj v zahraničí.

JUDr. Peter Kukliš, CSc., absolvoval štúdium na PF UK a externú vedeckú ašpirantúru na Ústave štátu a práva SAV. Od roku 2012 pôsobí na Úrade vlády SR. Zaoberá sa ústavným právom a správnym právom. Je spoluautorom viacerých publikácií a autorom množstva článkov teoretického zamerania.

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. je absolventom PF UK v Bratislave. Následne nastúpil ako interný doktorand na Katedru ústavného práva PF UK, kde v roku 2010 obhájil dizertačnú právu a v roku 2016 sa habilitoval. Je autorom mnohých vedeckých článkov doma aj v zahraničí, spoluautorom troch učebníc, ako aj držiteľom niekoľkých cien za publikačnú činnosť.

JUDr. Michal Maslen, PhD. je absolventom PF TU v Trnave, kde od roku 2009 pôsobí na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva. Odborne sa venuje problematike starostlivosti, ochrany a tvorby životného prostredia v slovenskej právnej úprave. Je členom Slovenskej advokátskej komory a členom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo.

JUDr. Patrik Príbelský, PhD. vyštudoval právo na PF Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2006 obhájil dizertačnú prácu Postavenie prezidenta a vlády v Slovenskej republike. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie práva a ústavného práva PF Trnavskej univerzity v Trnave a tiež ako sudca Krajského súdu v Trenčíne.

Mgr. Zuzana Vikarská, M.Jur. vyštudovala právo na PF Univerzity Karlovej v Prahe a na Právnickej fakulte Oxfordskej univerzity. V rokoch 2012 až 2014 pracovala ako asistentka na Katedre európskeho ekonomického práva KU Leuven v Belgicku a od roku 2014 pôsobí na Oxfordskej univerzite, kde sa venuje predovšetkým ústavnému právo EÚ, medicínskemu právu a politickej filozofii. V čase slovenského predsedníctva v Rade EÚ dočasne pôsobí na Stálom zastúpení SR pre EÚ v Bruseli.

Ústavné právo

Túto jedinečnú publikáciu si môžete zakúpiť TU (VSTUP DO OBCHODU).

Ústavné právo

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 786
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: