TlačPoštaZväčšiZmenši

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

13.5. 2013, 10:05 |  najpravo.sk

Košičiarová, S.: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy, IURA EDITION, 2012, 556 strán, mäkká väzba

Nová právna monografia Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy z pera profesorky Košičiarovej sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Autorka v predslove uvádza, že právo na dobrú verejnú správu vyjadruje právo súkromnej osoby, aby jej štát garantoval, že verejná správa bude fungovať na princípoch dobrej verejnej správy. V európskom kontexte sa právo na dobrú verejnú správu považuje sa súčasť práva na dobré vládnutie (good governance).

Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné právne požiadavky vo vzťahu k verejnej správe, ktoré je Slovenská republika povinná garantovať nielen prostredníctvom právnej úpravy, ale aj prostredníctvom rozhodovacej činnosti verejnej správy a súdov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť efektívnosť a účinnosť výkonu verejnej správy bez toho, aby boli dotknuté základné práva a slobody súkromných osôb. Autorka komplexným spôsobom analyzuje a vysvetľuje podstatu a chápanie týchto princípov v európskom právnom priestore a ich ústavnoprávne aspekty.

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Ku kľúčovým témam v publikácii patria otázky ochrany jednotlivca v súvislosti s výkonom verejnej správy, správneho trestania osôb a postavenia súdov pri prieskume rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Okrem judikatúry slovenských a českých súdov sa monografia venuje analýze rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré mali vplyv na slovenskú zákonnú úpravu v oblasti výkonu verejnej správy.

Autorka objasňuje pochybenia zákonodarcu, ako aj orgánov verejnej správy aplikujúcich platné právne predpisy v rozpore s princípmi dobrej verejnej správy.

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Monografia v prílohe obsahuje slovenské preklady textov všetkých odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa stali východiskom pre obsah Kódexu dobrej verejnej správy.

Monografia autorky, ktorá pôsobí na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je výsledkom štvorročného vedeckého výskumu, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť mieru transpozície záväzkov Rady Európy v slovenskej právnej úprave.

Monografia sa člení na 7 kapitol:

  1. Rada Európy a princípy európskeho správneho práva
  2. Princípy dobrej verejnej správy a ich ústavnoprávne aspekty
  3. Rozhodovacia činnosť verejnej správy a ochrana jednotlivca
  4. Verejná správa a zodpovednosť
  5. Právne postavenie úradných osôb
  6. Verejná správa a výkon rozhodnutí
  7. Súdy a verejná správa

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Autorka sa vo svojej monografii dotýka mnohých aktuálnych tém. V podkapitole 5.5 analyzuje Odporúčane Výboru ministrov o etickom kódexe verejných činiteľov. Zaujme myšlienka, že úspešný postup v boji proti korupcii má byť založený na prevencii, výchove a vynútiteľnosti, pričom každý z uvedených prvkov je kľúčový, rovnocenný a komplementárny. Kódexy správania, resp. etické kódexy, musia v praxi zabezpečovať realizáciu všetkých týchto aspektov. Autorka tiež upozorňuje na vysvetľujúce memorandum, ktoré upravuje, čo by mal kódex správania určený zamestnancom vo verejnej správe obsahovať.

Zaujme aj siedma kapitola „Súdy a verejná správa", v ktorej okrem iného autorka uvádza, že úrad ombudsmana, ktorý nie je súčasťou verejnej správy nemusí reprezentovať len jedna osoba. Môže ísť aj o viac osôb, pričom je dôležité, aby boli nezávislé, a to aj politicky. Ich nezávislosť má zabezpečiť už aj sám spôsob ich ustanovenia, pričom pri výbere sa má dbať aj na ich osobné kvality. Nezávislosť ombudsmana zvyšuje jeho dôveru v očiach verejnosti. Autorka zdôrazňuje, že za účelom ochrany práv a slobôd súkromných osôb by mal mať ombudsman právo hodnotiť nielen zákonnosť, ale aj spravodlivosť administratívnych aktov.

Autorka sa v tejto kapitole zaoberá aj pojmami nezávislosť a nestrannosť súdu, právom na spravodlivé súdne konanie, predbežnou súdnou ochranou či požiadavkami na účinnosť súdneho prieskumu správnych aktov a postupov orgánov verejnej správy.

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Publikácia je prednostne určená sudcom, advokátom, prokurátorom a zamestnancom verejnej správy, nepochybne je však veľmi cennou a hodnotnou pomôckou aj pre študentov právnických fakúlt.

Recenzovanú právnu monografiu si môžete zakúpiť TU (KLIKNITE) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 945
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Šipoš: Zistenia o Dušanovi K. otriasajú základmi právneho štátuhttps://www.teraz.sk/slovensko/sipos-zistenia-o-dusanovi-k-otriasa/502917-clanok.html

Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. bude spolu s bývalým vysokým policajným ...

Klub 500: Štát pripravuje protiústavnú novelu zákonahttps://www.teraz.sk/ekonomika/klub-500-stat-pripravuje-protiustavn/502950-clanok.html

Novela zákona je o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: