Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2016

12.3. 2017, 17:27 |  najpravo.sk

OBSAH

ČLÁNKY

Čo má spoločné Žitňanskej protischránkový zákon a Miklošova rovná daň?, JUDr. Andrej Leontiev, LL. M., JUDr. Radovan Pala, LL. M., Ph. D.

Aké pravidlá má kontrola nadlimitných zákaziek financovaných z fondov Európskej únie v nadväznosti na nový zákon o verejnom obstarávaní?, Mgr. Branislav Hudec

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie, JUDr. Marek Griga

Kontraktačná povinnosť vo verejnom obstarávaní, JUDr. Marek Griga

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Aký časový moment je rozhodujúci z hľadiska preukázania skutočnosti, že uchádzač nemá nedoplatky?, JUDr. Juraj Tkáč

Zmena osoby uchádzača v priebehu verejného obstarávania, JUDr. Marek Griga

Podanie žiadosti o nápravu ako revízny postup, JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Úrad pre verejné obstarávanie a oprávnenie vstupovať do zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka, JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca