Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Výklad pojmu stavebné povolenie v zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj

30.6. 2023, 08:18 |  Filip Korček

Právna veta

Pojem stavebné povolenie uvedené v  ustanovení § 13 zákona o miestnom poplatku za rozvoj treba vykladať v jednotlivých ustanoveniach v súlade so zavedenou legislatívnou skratkou, ako právoplatné stavebné povolenie. Zo systematického výkladu by totiž nedávalo zmysel, prečo len pri tomto ustanovení by zákonodarca viazal stavebné povolenie na moment jeho vydania a nie na moment jeho právoplatnosti. Z predošlých ustanovení je zrejmé, že zákonodarca viazal všetky právne následky až na moment právoplatnosti stavebného povolenia a nie len na moment vydania.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť