Najprávo.sk - najlepší právny poradca

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

20.1. 2023, 11:24 |  Filip Korček

Právna veta

To, že komisia považovala konkrétnu ponuku za lepšiu a vhodnejšiu nemožno vnímať bez ďalšieho za porušenie princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie a princípu transparentnosti. Navyše ani žalobcovia jasne neidentifikovali v kasačnej sťažnosti, v čom verejný obstarávateľ a správny súd nesprávne právne posúdil vec vo vzťahu k porušeniu predmetných zásad. Samotné vyhodnotenie splnenia ponúk v rozpore s očakávaním a hodnotením iného účastníka súťaže nemožno považovať za správanie zasahujúce do daných princípov.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca