TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti

17.2. 2011, 23:20 |  najpravo.sk

Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú len také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Pri posudzovaní podmienok delegácie a podmienok vhodnosti má tak zásadný význam tiež stanovisko účastníkov. Nemožno rovnako nezdôrazniť, že postup podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je výnimkou zo zásady, že vo veci koná súd, ktorého príslušnosť je určená zákonom. Z tohto dôvodu sa musia skutočnosti, ktoré sú podkladom pre prikázanie (delegáciu) veci, vyznačovať určitou mimoriadnosťou. Okolnosť, že žalobca má subjektívny pocit, že príslušný súd nevedie konanie podľa jeho predstáv, nemôže byť dôvodom k delegovaniu veci z dôvodu vhodnosti.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, zo dňa 9. 11. 2010, sp. zn. 5 Ndc 23/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Trenčín predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky o návrhu žalobcu na prikázanie veci podľa § 12 ods. 2 O.s.p. z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Bratislava II alebo ktorémukoľvek inému okresnému súdu v obvode mesta Bratislavy. Žalobca vhodnosť navrhovaného opatrenia považoval za danú z hľadiska zabezpečenia objektívneho rozhodovania vo veci, pochybnosti objektivity a profesionality a možnej vzájomnej väzby súdu na nemocnicu (žalovanú), kde sa stretávajú spoločné záujmy mesta (žalovaná a súd sídlia v T.). Podrobne rozoberal postup súdu prvého stupňa, vyplývajúci z jeho neobjektívneho postupu pri ustanovení jediného súdneho znalca v konaní a neakceptovanie jeho návrhu na ustanovenie súdnych znalcov „dvoch najlepších odborníkov z odboru anesteziológie a traumatolócie z nemocnice K. v B.", na pojednávaní súdu prvého stupňa.

Žalovaná sa k návrhu na prikázanie veci nevyjadrila.

Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec v zmysle § 12 ods. 3 O.s.p. a rozhodol, že návrhu na prikázanie veci sp.zn. 17 C 139/2006 Okresného súdu Trenčín Okresnému súdu Bratislava II alebo ktorémukoľvek inému okresnému súdu v obvode mesta Bratislavy, sa nevyhovuje, lebo neboli zistené zákonné predpoklady navrhovaného opatrenia podľa § 12 ods. 2 O.s.p.

V zmysle § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti.

Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter.

Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú len také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Pri posudzovaní podmienok delegácie a podmienok vhodnosti má tak zásadný význam tiež stanovisko účastníkov. Nemožno rovnako nezdôrazniť, že postup podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je výnimkou zo zásady, že vo veci koná súd, ktorého príslušnosť je určená zákonom. Z tohto dôvodu sa musia skutočnosti, ktoré sú podkladom pre prikázanie (delegáciu) veci, vyznačovať určitou mimoriadnosťou. Okolnosť, že žalobca má subjektívny pocit, že príslušný súd nevedie konanie podľa jeho predstáv, nemôže byť dôvodom k delegovaniu veci z dôvodu vhodnosti v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia občianskeho súdneho poriadku.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto považoval návrh žalobcu na prikázanie veci a ním uvádzané podrobné dôvody spolu s popisom doterajšieho priebehu konania vo veci a jeho hodnotenia z jeho subjektívneho pohľadu za neprijateľné. Akceptáciou takéhoto návrhu

by došlo k negovaniu procesných ustanovení zákona, upravujúcich vecnú a miestnu príslušnosť súdov.

Vzhľadom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky návrhu žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Bratislava II alebo ktorémukoľvek inému okresnému súdu v obvode mesta Bratislavy z dôvodu vhodnosti v zmysle §12 ods. 2 O.s.p. nevyhovel. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1436
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a ...

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a ...

Vplyv porušenia preventívnych povinností na rozsah náhrady škody. Neoprávnený výber z bankového účtu

Porušenie preventívnych povinností (§ 415 Občianskeho zákonníka, § 382 a § 384 Obchodného zákonníka) má tiež vplyv na rozsah náhrady ...

Nezákonné trestné stíhanie. Neunesenie dôkazného bremena ohľadne výšky škody poškodeným

Každé trestné stíhanie negatívne ovplyvňuje spoločenský, pracovný a osobný život stíhaného, a to bez ohľadu na jeho výsledok, teda aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Urbancová: Na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky NS SR nemám dôvodhttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-na-odstupenie-z-funkcie-pod/425708-clanok.html

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová nevidí dôvod, aby zo svojej ...

Sudcovia žiadajú Urbancovú, aby odstúpila z funkcie podpredsedníčky NShttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-ziadaju-urbancovu-aby-odst/425680-clanok.html

Desiatka sudcov Najvyššieho súdu (NS) SR vyzvala podpredsedníčku Jarmilu Urbancovú, aby ...

Rada prokurátorov odsudzuje niektorých prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-odsudzuje-niektorych/425646-clanok.html

Rada prokurátorov SR zároveň volá po nevyhnutných systémových zmenách vrátane zmeny pri ...

Držať psa na reťazi by mohlo byť zakázanéhttps://www.teraz.sk/slovensko/drzat-psa-na-retazi-by-mohlo-byt-zak/425624-clanok.html

Držať psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie či ošetrenie by mohlo ...

Novela zákona o športe má jasnejšie upraviť pravidlá uzatvárania zmlúvhttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-sporte-ma-jasnejsie/425623-clanok.html

Predkladatelia návrhu a poslanci SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula pripomenuli, že športovci ...

Stredisko pre ľudské práva vidí diskrimináciu v novele Zákonníka prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/stredisko-pre-ludske-prava-vidi-disk/425672-clanok.html

Novela Zákonníka práce z dielne koaličnej SNS, ktorá zavádza päťtýždňovú dovolenku pre ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: