Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:38

Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Uvedená požiadavka je vyjadrená hlavne v ustanovení § 115 O.s.p., ktoré súdu ukladá predvolať účastníkov na pojednávanie tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Je na účastníkovi, či využije svoje právo zúčastniť sa pojednávania na súde. Ak účastníkovi bráni určitá prekážka v účasti na pojednávaní, mal by z tohoto dôvodu požiadať o odročenie pojednávania, pričom treba súdu oznámiť dôvod tejto žiadosti. Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. súdu umožňuje prejednať vec aj v neprítomnosti takéhoto účastníka, ktorý - hoci riadne predvolaný - sa nedostavil na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Z tohto predpokladu vychádza aj ustanovenie § 119 O.s.p., podľa ktorého pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov.

Ak účastník konania nepodal žiadosť o odročenie pojednávania, hoci o pojednávaniach bol riadne a s dostatočným predstihom upovedomený, nemožno v tom, že súd prvého stupňa konal v jeho neprítomnosti, vidieť postup, ktorým bola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom (pozri napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 1993 sp.zn. 4 Cdo 116/93).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. mája 2011, sp. zn. 6 Cdo 20/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Lučenec (súd prvého stupňa) rozsudkom z 13. júla 2010 č.k. 17 C 110/2009-137 rozhodol tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady mzdy 3 813,21 € spolu s 9 %-ným, resp. 8,5 %-ným úrokom z omeškania za čas od 11. dňa toho-ktorého mesiaca do zaplatenia. Žalobu v časti týkajúcej sa zaplatenia ďalšej náhrady mzdy v sume 6 191,79 € a v časti týkajúcej sa zaplatenia úroku z omeškania za čas od 1. dňa do 10. dňa toho-ktorého mesiaca, zamietol. Žalovanej uložil povinnosť zaplatiť na účet súdu súdny poplatok 228,50 € a daňovému úradu uložil povinnosť vrátiť žalobcovi súdny poplatok 632,50 €. O trovách konania účastníkov rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu majúc za to, že žalobca mal vo veci len minimálny úspech.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1558

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: