Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:39

To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. 7. 2010, sp. zn. 5 Cdo 106/2010)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Košice II rozsudkom z 24. októbra 2008, č.k. 10 C 447/2004-449 konanie v časti o určenie, že rozhodnutie žalovaného 1/ M. zo dňa 27. septembra 2004 je neplatné a nepreskúmateľné a v časti o určenie, že odvolanie žalobcu z funkcie likvidátora D., š.p. v likvidácii, realizované listom štatutára žalovaného 1/ M. zo dňa 11. októbra 2004 je neplatné, zastavil. Žalobu v časti o určenie, že pracovný pomer žalobcu u žalovaného 2/, založený pracovnou zmluvou zo dňa 28. decembra 1995 v znení zmien pracovných podmienok, naďalej trvá za obdobie od 28. decembra 1995 do 6. februára 2005 zamietol a konanie v časti o určenie, že pracovný pomer žalobcu u žalovaného 2/ založený pracovnou zmluvou zo dňa 28. decembra 1995 v znení zmien pracovných podmienok naďalej trvá za obdobie od 7. februára 2005 do budúcna, zastavil. Žalobu proti žalovanému 2/ o zaplatenie náhrady výkonnostnej odmeny likvidátora vo výške 718 883,-- Sk s X. % ročným úrokom z omeškania od 4. februára 2005 do zaplatenia vylúčil na samostatné konanie. Zároveň vyslovil, že o trovách konania medzi žalobcom a žalovaným 1/ bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozsudku a o trovách konania medzi žalobcom a žalovaným 2/ bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí.

Okresný súd Košice II uznesením z 21. januára 2009, č.k. 10 C 447/2004-509 návrhu žalobcu na vydanie opravného uznesenia nevyhovel, nakoľko pri písomnom vyhotovení rozsudku nedošlo k zrejmej nesprávnosti, ktorej opravy sa žalobca svojím návrhom domáhal.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1639

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: