Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Spôsobilosť byť účastníkom konania

najpravo.sk • 13.3. 2013, 19:09

Medzi základné procesné podmienky (okrem iných), ktoré má súd povinnosť si všímať aj bez návrhu, po celý čas konania, je splnenie podmienok civilno-procesnej subjektivity účastníka, t.j. spôsobilosti účastníka byť účastníkom konania. Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva, resp. ukladá (§ 19 O.s.p.). Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti vzniká u fyzických osôb narodením (prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé) a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne jej vyhlásenia za mŕtvu (§ 7 Občianskeho zákonníka).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. decembra 2011, sp. zn. 2 Cdo 118/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Nitra rozsudkom (v poradí druhým) z 19. mája 2005 č.k. 17 C 36/1997-285 zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali vyslovenia neplatnosti zmluvy o záložnom práve uzavretej dňa 1.12.1995 medzi žalobcami a žalovaným 1/. Zastavil konanie v časti o vyslovenie neplatnosti zmluvy o pôžičke uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/. Uložil žalobcom nahradiť žalovanému 1/ trovy konania. Žalovanému 2/ náhradu trov konania nepriznal.

Na odvolanie žalobcov 1/, 2/ a žalovaného 1/ Krajský súd v Nitre rozsudkom z 8. júla 2009 č.k. 5 Co 106/2009-356 rozsudok súdu prvého stupňa v časti týkajúcej sa zamietnutia žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o záložnom práve uzavretej dňa 1.12.1995 medzi žalobcami 1/, 2/ na jednej strane a žalovaným 1/ na strane druhej, v bode II. ods. 2 ohľadne zriadenia záložného práva na príslušenstvo, ktoré tvoria úroky z pôžičky a zmluvná pokuta, a v odseku 5 ohľadne vzdania sa nároku záložcov na náhradný byt, ako aj v časti o náhrade trov konania účastníkov, potvrdil. Uložil žalobcom 1/, 2/ zaplatiť žalovanému 1/ trovy odvolacieho a dovolacieho konania na účet právnej zástupkyne JUDr. A. K.. Žalovanému 2/ nepriznal náhradu trov odvolacieho a dovolacieho konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1157

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: