Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Dokazovanie zvukovým alebo obrazovým záznamom vyhotoveným bez vedomia nahrávanej osoby

15.3. 2019, 18:37 |  najpravo.sk

Zvukový nebo obrazový záznam, který se týká člověka nebo jeho projevů osobní povahy a který byl pořízen soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby, lze použít jako důkaz v občanském soudním řízení pouze tam, kde má vést k prokázání skutečnosti, kterou není možné prokázat jinak (pomocí důkazů, které nezasahují do absolutních osobnostních práv dotčené osoby), a kde i další okolnosti případu vedou k závěru, že nelze upřednostnit právo na ochranu osobnosti dotčené osoby před právem na spravedlivý proces toho, komu je použití důkazu zvukovým či obrazovým záznamem týkajícím se této osoby nebo jejích projevů osobní povahy na prospěch.

(Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 14. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018, zdroj: nsoud.cz)


Najprávo.sk - najlepší právny poradca