Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prijatie uznania záväzku zo strany oprávneného

najpravo.sk • 25.4. 2012, 21:40

Je vecou slobodnej dispozície oprávneného, či príjme uznanie záväzku zo strany dlžníka v tej podobe, v akej mu ho dlžník predostrie, a to hoci za cenu určitého ústupku. 

(nález Ústavného súdu SR zo dňa 13. júla 2000, sp. zn. I. ÚS 5/2000) 

Odôvodnenie: 

A. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bol 17. augusta 1999 doručený podnet spoločnosti s ručením obmedzeným PROGRES - HL so sídlom v B. B., (ďalej len "navrhovateľ"), zastúpenej Mgr. V. K., advokátom, K., v ktorom navrhovateľ namietal porušenie základného práva domáhať sa svojho práva zákonom ustanoveným spôsobom na nestrannom a nezávislom súde podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v dôsledku rozhodnutia Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 1 Er 519/99-59 zo 4. mája 1999, ktorým zamietol námietky povinného proti exekúcii a zastavil exekúciu, v ktorej mal navrhovateľ postavenie účastníka exekučného konania (oprávneného).

Navrhovateľ vo svojom podnete uviedol, že na základe notárskej zápisnice N 248/98, NZ 249/98 ako exekučného titulu sa stal oprávnenou osobou v exekučnom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, ktorý po podaní návrhu na vykonanie exekúcie a požiadaní exekútora vydal súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie pod č. 5601-010006 sp. zn. 1 Er 519/99. Upovedomenie o začatí exekúcie povinný, t. j. mesto Banská Bystrica, napadol námietkami podľa § 50 Exekučného poriadku.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1129

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: