Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností

5.12. 2023, 14:15 |  Ondrej Randiak

Právne vety

  1. Prevádzkovateľovi údajov možno uložiť správnu pokutu za porušenie GDPR len vtedy, ak k tomuto porušeniu došlo zavinene, teda úmyselne alebo z nedbanlivosti. Je to tak vtedy, ak prevádzkovateľ nemohol nevedieť o protiprávnej povahe svojho správania, či už by si uvedomoval porušenie, alebo nie.
  2. Ak je subjekt, ktorému je pokuta uložená, súčasťou skupiny spoločností, pokuta sa vypočíta na základe obratu skupiny.

Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť