Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ing. Igor Mozolák

10.8. 2015, 15:23 |  najpravo.sk

Sídlo

Ing. Igor Mozolák
916 16 Krajné

Kontakt

e-mail: mediator@edapo.sk
tel.: 0902131115

Členstvo

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca