Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ing. Mariana Hubová

21.10. 2016, 17:59 |  najpravo.sk

Sídlo

Ing. Mariana Hubová
Poľovnícka 4, 040 11 Košice

Kontakt 

e-mail: dane@hubova.sk, tel.: +421 903 569 095

Členstvo 

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca